FOTO'S: Lintjesregen Barendrecht 2022

BARENDRECHT – [Foto’s] Burgemeester Veldhuijzen heeft vanochtend (Dinsdag 26 april 2022) bij acht inwoners van Barendrecht een Koninklijke onderscheiding opgespeld. De heer Atas, mevrouw Bode, de heer Bosman, Mevrouw Blankenstein-Geelen, de heer Hofsté en de heer Wilgenburg zijn door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Barnard en de heer Kompanje zijn door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Deze inwoners kregen de Koninklijke onderscheiding omdat zij zich geruime tijd ten dienste van de samenleving hebben ingezet. De uitreiking vond vanochtend (Dinsdag 26 april 2022) plaats in Theater het Kruispunt, waar de gedecoreerden met smoesjes naartoe werden gelokt om de onderscheiding een verrassing te houden.

Naam gedecoreerde Leeftijd Koninklijke onderscheiding
De heer S. Atas 50 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer T.R. Barnard 54 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw C.M. Bode 50 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer J.H. Bosman 82 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw M. Blankenstein-Geelen 73 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer G.A. Hofsté 60 Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer dr. E.J.O. Kompanje 63 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer M.G.M. van Wilgenburg 75 Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gedecoreerden (of familieleden) kunnen o.v.v. de naam van de gedecoreerde een e-mail naar nieuws@barendrechtnu.nl sturen om de originele foto’s te ontvangen (ook de niet gepubliceerde foto’s). Alle foto’s worden kosteloos door BarendrechtNU beschikbaar gesteld en zullen in de loop v.d. week digitaal naar het opgegeven e-mail adres worden verzonden.

De heer Atas

Al sinds 1993 is de heer Atas vrijwilliger bij Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond. Ondanks zijn lichamelijke beperkingen en de nodige tegenslagen, straalt hij altijd positieve energie uit. Hij helpt onder andere bij ICT-vraagstukken en het opzetten van evenementen. Mensen aansturen is voor hem geen probleem. Ook weet hij jongeren te motiveren zich als vrijwilliger beschikbaar te stellen. En stimuleert hij hen om meer muziek te maken en met kunst en cultuur bezig te zijn.
Tijdens de coronaperiode konden de leden niet fysiek aanwezig zijn bij de vereniging. De heer Atas heeft ervoor gezorgd dat het mogelijk was om opnames via de Facebookpagina uit te zenden en zodoende toch de betrokkenheid van de leden te kunnen behouden. En dit doet hij allemaal naast zijn fulltimebaan in het onderwijs. Op school geeft hij op vrijwillige basis ook nog eens computerlessen aan verschillende kinderen. Met zijn enthousiasme zet hij anderen aan om mee te helpen. Hierom wordt hij alom gerespecteerd en is hij een voorbeeld voor velen. Hij wordt ook getypeerd als een inspiratiebron, hoe je ondanks vele tegenslagen toch positief kan blijven en de weg naar geluk kan bewandelen.

De heer Barnard

De heer Barnard is als fulltime predikant werkzaam in de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Binnen die aanstelling zijn alle predikanten ‘verplicht’ 10% van hun aanstellingstijd te besteden aan werk ter ondersteuning van de landelijke organisatie. U heeft dit sinds zijn afstuderen altijd trouw en van harte gedaan, steeds in zeer centrale gremia die veel meer tijd vergden dan de gevraagde 10%. Uit diepe overtuiging en vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid neemt de heer Barnard allerlei activiteiten aan. Of uren overschreden worden is voor hem van secundair belang. En overschreden worden ze in ruime mate. Daarbij is het goed te noemen dat er geen financiële vergoeding tegenover al die extra inzet staat. Zijn beloning bestaat uit dankbaarheid en waardering. Enkele activiteiten zijn: Hoofdredacteur AdRem, Lid van de Commissie tot de Zaken, Commissie 400 jaar Rem. Broederschap, Lid van het moderamen, vanaf 2007 voorzitter van het Convent van predikanten, Taakgroep Remonstrants Erfgoed, verschillende taken voor de Remonstrantse Broederschap, consulent Dutch Church London en nog een stuk of 8 activiteiten. Daarnaast heeft hij een grote reeks van publicaties uitgebracht. Hij is niet alleen een toegewijd deskundig professioneel predikant, maar ook een mens die zich naast zijn werk inzet voor de samenleving in geschrifte, in bestuur en in persoonlijke Inzet. In boeken en wetenschappelijke en opiniërende artikelen zet hij aan tot nadenken en stellingname over brede maatschappelijke vraagstukken. In besturen draagt hij met kennis en humor bij tot gedegen besluitvorming. Voor mensen heeft hij een luisterend oor, biedt hij troost en geeft hij richting.

Mevrouw Bode

Mevrouw Bode werkt fulltime in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Daarnaast is zij ook zeer actief als vrijwilliger. Sinds 2003 werkt zij circa 8 uur per week als vrijwilligster bij de Opstandingskerk Rijsoord. Mevrouw Bode wordt getypeerd als één van de steunpilaren van deze kerk. Als scriba vormde zij sinds 2003 tot kortgeleden, samen met de voorzitters Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters, het dagelijks bestuur. Zij was verantwoordelijk voor alle verslaglegging van verschillende vergaderingen. Schijnbaar onvermoeibaar zette zij zich in voor alle zaken die met de organisatie van de kerk te maken hebben. Zoals besprekingen, het maken van afkondigingen voor de dienst van zondag, werkzaamheden voor de jaarlijkse bazaar. Als lid van de Werkgroep Gemeenteopbouw- en Toerusting is zij nu nog zeer actief betrokken bij alle activiteiten voor gemeenteleden. Ook zet zij zich wekelijks als gastvrouw vrijwillig in voor Hospice De Reiziger in Barendrecht. Dit doet zij al vanaf de start. Hierbij heeft zij nauwelijks een dienst overgeslagen. Vaak is zij er in het weekend, de avonden en op feestdagen.

Voor gasten, familie en naasten heeft mevrouw Bode een rustige uitstraling. Haar empathisch vermogen en zorgzaamheid zijn merk- en voelbaar. Ook werkt zij nieuwe vrijwilligers in en begeleidt zij hen. Zo nam zij bijvoorbeeld contact op met een nieuwe vrijwilliger die in haar 1e dienst te maken kreeg met 2 overlijdens. Een uitzonderlijke situatie waarbij deze extra aandacht door de aspirant vrijwilliger als een warme deken is ervaren. Haar betaalde werk heeft zij in deze jaren enkele keren ingezet met een positief effect voor het hospice. Zo heeft de hospice van een opleidingszaal in het ziekenhuis gebruik kunnen maken en is er met artsen contact gelegd.

De heer Bosman

De heer Bosman heeft zich van 2007 tot en met 2020 ingezet als vrijwilliger bij Exodus. Exodus heeft als doel de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. In oktober 2007 is hij gestart als vrijwilliger bij het Ouder, Kind en Detentie programma (OKD). Hij vervoerde kinderen van gedetineerden naar hun ouders in de gevangenis.  Hij deed dit met veel toewijding en plezier, zo was hij niet alleen de ‘chauffeur’ van de kinderen maar tijdens de ritjes voerde hij gesprekken met de kinderen over de alledaagse dingen en sprak hij het bezoekje met de ouder door. Door deze werkzaamheden heeft hij een grote bijdrage geleverd in de band van ouder en kind en heeft hij het mogelijk gemaakt dat zij elkaar konden blijven zien. Van 1976 tot 1994 was hij actief voor de School tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel in Strijen. De heer Bosman was onder andere lid van de ouderraad tot 1982. Daarna maakte hij tot 1994 onderdeel uit van het bestuur. Ook was hij nog een aantal jaar secretaris. Sinds 1971, en nu nog, is hij lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Barendrecht. Binnen deze kerk voert hij tal van verschillende werkzaamheden uit: bestuurswerk, secretaris, fondsenwerven, meewerken aan verbouwen van de kerk, hij is actief in de zendingscommissie, lid van het redactieteam van het kerkblad en vrijwilliger op de soepbus Rotterdam. Ook bracht hij regelmatig pastorale bezoeken bij mensen thuis vanuit de kerk. Dat ging om geestelijke gesprekken en het brengen van troost. Maar praktisch was hij daarbij ook. Behalve zijn Bijbel nam hij ook vaak een gereedschapskoffer mee om de praktische klussen bij de oudere of alleenstaande mensen op te knappen. De heer Bosman wordt omschreven als een steunpilaar die heel veel mensen binnen en buiten de kerkgemeenschap heeft ondersteund en geholpen. Door zijn gedrag,  wijsheid, vriendelijkheid en positieve instelling is hij een voorbeeld voor jong en oud.

Mevrouw Blankenstein-Geelen

Al meer dan 35 jaar is mevrouw Blankenstein-Geelen actief als coördinator van het parochiesecretariaat van de Parochie St. Augustinus Barendrecht. 20 Uur per week is zij daar te vinden en doet zij van alles op het secretariaat. Daarnaast is zij al 32 jaar actief lid van het Jonakoor waar zij ook al 20 jaar lid is van het bestuur van de Jona-Singers. Elke donderdagavond is mevrouw Blankenstein aanwezig bij de repetities en doet zij enthousiast mee. Daarmee is zij een inspirator voor de andere koorleden. Zij zorgt er al jaren voor dat er na afloop wat te drinken is. Dit draagt enorm bij aan de sfeer en saamhorigheid onder de koorleden. Verder levert mevrouw Blankenstein een belangrijke bijdrage in de keuze van het repertoire en over de invulling van de jaarlijkse feestavond. Bij het organiseren van de feestavond neemt zij ook meestal het voortouw. Ook schrijft zij passende liedjesteksten voor bij jubilea of bijzondere verjaardagen van de koorleden. Ze is opgewekt en staat altijd voor iedereen klaar. Ze is creatief in het bedenken van activiteiten en komt regelmatig met bijzondere voorstellen. Ook voorstellen van anderen vindt ze niet snel onbespreekbaar. Verder is zij zo bescheiden dat mensen niet meer weten dat zij ook nog notuliste is geweest vlak na de oprichting, bij de Kringloop en ook nog jarenlang in de Medezeggenschapsraad heeft gezeten van de basisschool van de kinderen: De Sprong.

De heer Hofsté

Vanaf de oprichting in 1989 is de heer Hofsté dirigent van het koor Jona-Singers van de St. Augustinusparochie. Ooit begon hij als begeleider van het jongerenwerk in de parochie met het dirigeren van een tijdelijk koor. Mede door zijn enthousiasme en inspirerende en verbindende rol is het koor blijven bestaan. Al ruim 32 jaar. Naast het dirigeren van het koor en het voorbereiden van de koorrepetities, zorgt hij ook voor het uitbreiden en vernieuwen van het repertoire. Bij afwezigheid van de pianist regelt hij altijd digitale vervanging, zodat de koorrepetities en de maandelijkse uitvoeringen toch door kunnen gaan. In coronatijd heeft hij, toen de kerk voorzichtig open mocht, elke zondagse viering gezorgd voor vervangende muziek. De heer Hofsté wordt getypeerd als een gezellige en aimabele man, die nooit zijn stem verheft. Met een aanstekelijk enthousiasme en een grote muzikale creativiteit. Hij toont persoonlijke interesse in ieder koorlid. En hij besteedt daarnaast veel aandacht aan de jaarlijkse feestavond van het koor. Kortom een stuwende kracht van het Jona-Singers koor. Sinds oktober 2016 is hij als vrijwilliger werkzaam bij basisschool De Grote Reis in Rhoon. Als ex-leerkracht en ex-directeur van een basisschool, begon hij met het geven van Nederlandse les aan twee Indonesische kinderen (broer en zus). Toen deze de Nederlandse taal wat machtig waren, sloten hier vaak andere kinderen bij aan die ook moeite hadden met specifieke lesonderdelen zoals spelling of begrijpend lezen. Als de school voor andere kinderen extra hulp nodig had, is de heer Hofsté altijd bereid om ook deze kinderen te helpen. Op dit moment begeleidt hij ook een aantal leerlingen die moeite hebben met het technisch lezen. De kennis en ervaring die Gerard meeneemt in zijn vrijwilligerswerk, zijn zeer waardevol geweest voor de leerkrachten en leerlingen van De Grote Reis. Mede hierdoor staat de heer Hofsté bij de school bekend als een gemotiveerde en zeer gewaardeerde collega.

De heer Kompanje

De heer Kompanje zet zich al meer dan 34 jaar (sinds 1988) vrijwillig in voor het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.  Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van Het Natuurhistorisch, van klein (in Diergaarde Blijdorp weggestopt) museum, tot regionaal natuurmuseum met een voortrekkersrol in Nederland en een collectie die er ook internationaal toe doet. Hij is doorlopend aan het museum verbonden geweest als collectiebeheerder, gericht op vogels en zoogdieren, en als preparateur. Vandaag (Dinsdag 26 april 2022) de dag is hij honorair hoofdconservator van de recente gewervelde dieren. In de digitale collectie-database van het museum komt zijn naam ongeveer 6.000 keer voor, als vinder, schenker en als preparateur. Dit aantal betreft grotendeels recente zoogdieren en vogels, en is binnen die deelcollectie in de recente geschiedenis van het museum onovertroffen. Naast dat dit collectie-materiaalkundig is geprepareerd, is het ook wetenschappelijk gezien uitstekend gedocumenteerd met exacte vindplaats en -datum, vindomstandigheden, maten en gewichten en informatie over leeftijd, doodsoorzaak en maaginhoud. Al deze details zijn van grote waarde. Ook doet de heer Kompanje wetenschappelijk onderzoek aan de museumcollectie en publiceert daarover in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij ook actief met educatie in het museum, het geven van colleges, lezingen en prepareerdemonstraties, voor jong en oud. Of er nu een olifant moet worden uitgebeend of dat er snel een dode rat voor een tentoonstelling moet worden opgezet – hij staat altijd voor het museum klaar. Enkele dieren met landelijke bekendheid zijn de Domino Mus en de Mc Flurry Egel. Sinds jaar en dag maakt hij elke dinsdag tijd vrij om een groep jonge{re) mensen de kneepjes van dat vak bij te brengen. In dierentuin Blijdorp was een wolf een natuurlijke dood gestorven en het dode dier werd aangeboden aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Voor de preparatie voor de moest het dier ontleed worden, een specialistische taak die vaak door de heer Kompanje werd gedaan. Voor hij begon aan de procedure, heeft hij ongezien in de maag van de dode wolf een rode stoffen lap ingebracht. Bij het openen van de maag van de wolf vroeg hij de stagiaires om extra goed mee te kijken naar dit belangrijke moment. Bij het bekijken van de maaginhoud van de wolf riep hij “kijk nou een rood kapje” De blikken van de stagiaires leken water te zien branden en kreten van verbazing en ontsteltenis overstemde al het geroezemoes in de ruimte.

De heer van Wilgenburg

De heer van Wilgenburg was in de periode van 1976-1980 werkzaam in het Klinisch Chemisch Laboratorium van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Hij vond het belangrijk dat er een goede sfeer heerste in het lab, dit verhoogde het werkplezier van de medewerkers. In die periode heeft hij diverse uitjes georganiseerd en regelmatig terugkerende klaverjasavonden.

Van 1992 tot 1997 was hij actief voor de MIP (Melding Incidenten Patiënten) als voorzitter in het toenmalige Sint Clara Ziekenhuis (nu Maasstad Ziekenhuis) in Rotterdam. Hiervoor was hij verantwoordelijk voor het goed afhandelen van meldingen en incidenten van patiënten. Alhoewel hij geen patiëntgebonden werk deed, was hij wel zeer geïnteresseerd in de mensen en hun klachten en/of complicaties. In de periodes 1974-1982, 1988-1992 en 1998 tot en met de dag van vandaag (Dinsdag 26 april 2022) heeft hij zich op vrijwillige basis ingezet voor verschillende schaakverenigingen als (vice-)voorzitter en penningmeester. Om gezondheidsredenen heeft hij moeten besluiten om zijn vrijwilligerswerkzaamheden op een lager pitje te zetten.  Vanaf deze maand stopt hij als bestuurslid bij Schaakvereniging Barendrecht. Bij de laatste schaakvereniging was hij 24 jaar een stabiele factor. De club kon rekenen op zijn financieel inzicht, organisatorische kwaliteiten. En met zijn scherpe en kritische blik, heeft hij er mede voor gezorgd dat de vereniging floreert en financieel gezond is.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Fotograaf: BarendrechtNU, BarendrechtNU

(Op alle foto's berust copyright. Foto's mogen zonder toestemming v.d. fotograaf niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)


« | »