Gemeente onderzoekt komst van discounter winkel in het centrum nabij 't Trefpunt

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht onderzoekt de mogelijkheid om een discounter te vestigen aan het Achterom in Barendrecht. Het college heeft vorige maand €2.000 beschikbaar gesteld om hier een distributie-planologisch onderzoek naar te starten: is het mogelijk om op de beschikbare ruimte een discounter te vestigen?

Uit navraag bij de gemeente blijkt dat er “meerdere partijen interesse hebben getoond in het vestigen van een winkel (discounter) op gemeentegrond op het Achterom, nabij het Trefpunt” Het gaat om een nog niet bestaand gebouw aan het Achterom waar momenteel 40 tijdelijke parkeerplaatsen zijn aangelegd, daarvoor stonden er 16, inmiddels gesloopte, woningen. Patrimonium werkt hier momenteel ook aan de bouw van nieuwe appartementen.

Discounters

Om welke discounters het gaat blijft vooralsnog onbekend. De gemeente noemt geen aantallen of bedrijfsnamen en stelt alleen dat “meerdere retailers/ondernemers zich hebben gemeld met ideeën“. Vermoedelijk wil de gemeente hiermee voorlopig haar financiële belangen veiligstellen: De gemeente heeft plannen om de grond te verkopen om zo de werkzaamheden aan de buitenruimte in het gebied te bekostigen.

In een recent document over de “stand van zaken” over de ontwikkelingen in het centrum staat hierover het volgende geschreven: “Voor locatie I1 en I2 (de betreffende locatie aan het Achterom, red) is een ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte gemaakt. Er is toen aangegeven dat een deel van de kosten moeten worden gevonden in de verkoopopbrengst van gemeentegrond. In de komende maanden worden de mogelijkheden voor grondverkoop uitgediept. Hiertoe wordt met name gekeken naar I2.” Gebied “I2” betreft het Achterom aan de kant van ‘t Trefpunt. De €2.000 voor het onderzoek komt dan ook uit het potje “Centrumaanpak – Onderhoud Buitenruimte

Kosten

Op de vraag waarom de geïnteresseerde bedrijven het onderzoek niet zelf moeten betalen, laat een woordvoerder van de gemeente het volgende weten: “We laten dat onderzoek zelf uitvoeren, om de neutraliteit van de uitkomsten te bewaken. De partijen voeren zelf, op eigen kosten, ook onderzoek uit.” Hoe en of deze kosten met elkaar in verhouding staan, is uit de beantwoording van de gemeente niet bekend geworden.

Artikelfoto: Het gebied tussen de Middenbaan/Achterom en de Lohmanstraat/’t Trefpunt waarnaar onderzoek wordt gedaan voor de mogelijke komst van een discounter.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »