Distinto viert jubileum: 10 jaar ondersteuning aan kwetsbare kinderen en gezinnen

BARENDRECHT – Morgen (Zondag 28 maart 2021) viert Distinto haar 10-jarig jubileum. De stichting, gevestigd aan de Dennenhout in Barendrecht, zet zich vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een christelijke identiteit in voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Doel is het bevorderen van zelfstandigheid, het aanreiken van handvatten waarmee zowel kinderen als ouders leren omgaan met de aanwezige problematiek, maar ook het ondersteunen en ontlasten van ouders in hun zware opvoedingstaak.

Ingrid Hartog, zelf al ruim 20 jaar werkzaam in de jeugdzorg, is directeur-bestuurder en oprichter van Distinto: “Distinto biedt jeugdhulp van goede kwaliteit en dat is iets waar we trots op zijn. Maar Distinto is veel meer dan dat! De kleur, geur en smaak van de organisatie wordt bepaald door onze medewerkers en vrijwilligers – en niet in het minst ook door de kinderen die we begeleiden. En hun ouders. We doen het samen. En dat samen is kenmerkend voor Distinto. Zo is het begonnen, zo is het nu en zo mag het wat mij betreft ook blijven.”

Stichting Distinto heeft sinds 2016 het voormalige Ronald McDonald huis langs de Voordijk/Dennenhout in Barendrecht overgenomen, maar ook in de periode daarvoor maakte de stichting al veelvuldig gebruik van de locatie.

Distinto

Ingrid: “Vanaf het moment dat ik begon met werken heb ik me ingezet voor kwetsbare kinderen en gezinnen. De eerste jaren op verschillende leef- en behandelgroepen, daarna als gezinsbehandelaar bij mensen thuis. En hoewel ik mijn werk met veel liefde en plezier deed, maakte ik me toenemend zorgen over de starheid die ik tegenkwam in de grote organisaties waar ik voor werkte. Aan het ontbreken van de menselijke maat, wanneer er keuzes gemaakt moesten worden. Aan onnodige medicalisering en ‘etikettering’. Want waarom zouden kinderen altijd geholpen zijn met een pilletje? En een diagnose stellen is goed, maar een kind daarmee in een hokje plaatsen niet. Ieder kind is immers uniek?

Vanuit deze bezorgdheid en de wens om het anders te doen, is Distinto ontstaan. Nog maar nauwelijks begonnen, haakten er al snel bevlogen mensen aan. Inmiddels werken er ruim vijftig medewerkers en vrijwilligers bij Distinto en met elkaar staan zij dagelijks klaar voor ruim 250 jeugdige klantjes.

Meerwaarde

Distinto legt de focus op gezondheid en het normale in plaats van op ziekte en beperking. Openheid, de gerichtheid op de ander, samen optrekken. Meedenken met ouders. Naast hen staan en niet boven hen staan. Duidelijke taal in plaats van wollig of onbegrijpelijk hulpverlenersjargon. Maatwerk en kwaliteit. Mensen met kennis van zaken. Maar vooral ook: praktisch aan de slag. De daad bij het woord voegen. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Organisatie

Marlyn Visser – ouderbegeleider bij Distinto – vult hier op aan: “Ik waardeer het dat we binnen Distinto zelf na mogen denken over wat onze kernwaarden zijn. Betrokken, professioneel, praktisch, transparant en samen. Deze waarden zijn essentieel om goede zorg te kunnen bieden. Het helpt om dicht bij de ouders en kinderen te staan, zodat je met ze mee kunt denken en ook eerlijk kunt zijn over wat nodig is.

Het is natuurlijk mooi om terug te kijken op hoe de organisatie gegroeid is. Maar groei brengt ook uitdagingen met zich mee. Want hoe zorg je ervoor dat je ondanks de grotere omvang van de organisatie toch kleinschalig blijft werken, dichtbij bent? De familie van Dijk, al vanaf 2012 in contact met Distinto, herkent de persoonlijke betrokkenheid waar Distinto voor staat door de jaren heen:

Typerend voor Distinto is de professionaliteit, het begrip, de goede adviezen, een luisterend oor, maar ook het uitdragen van de christelijke identiteit. De medewerkers van Distinto zijn goed in hun vak en weten veel van gedragsproblemen bij kinderen met autisme. Ondanks alles hebben we ook veel gelachen met elkaar. Door de jaren heen hebben we ontzettend veel steun ervaren.

Toekomst

Distinto directeur/oprichtster Ingrid wil ook in de toekomst de missie van Distinto voortzetten:“We blijven ons ook in de toekomst vanuit onze kernwaarden, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze christelijke identiteit inzetten voor kwetsbare kinderen en gezinnen. We werken vraaggericht, wat betekent dat we alleen hulp aanbieden waar kinderen en gezinnen zich ook daadwerkelijk mee geholpen voelen. We bieden jeugdhulp van goede kwaliteit en dat moet zo blijven. Daarom is het nodig dat we blijven groeien in professionaliteit.”Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »