College stemt in met herontwikkeling van woon-zorgcomplex Borgstede

BARENDRECHT – [Schetsen] Het college heeft op 21 januari ingestemd met de herontwikkeling van het woon-zorgcomplex van Borgstede. “Hiermee wordt het complex gemoderniseerd en komen er 99 intramurale plekken voor ouderen. Het nieuwe Borgstede wordt daarmee geschikt voor ouderen met een intensieve zorgvraag“, aldus het college van B&W.

De nieuwbouw neemt minder ruimte in dan het huidige gebouw en krijgt 5 bouwlagen. De bovenste verdieping wordt als ‘setback’ uitgevoerd: De gevel ligt daarbij verder naar achter.

Nieuw Borgstede

Het college over de plannen: “Door de compacte uitvoering krijgt het gebouw meer ruimte in zijn omgeving en wordt het park aan de zuidzijde vergroot (zie schetsen onderaan). De bouw zal gefaseerd worden uitgevoerd en blijft gedurende de sloop en nieuwbouw in gebruik.

Het college stelt tevens dat het bouwplan beperkt afwijkt van het huidige volume van het gebouw van Borgstede. Omdat er “minimaal wordt afgeweken van het bestemmingsplan is de nieuwbouw met de ‘kruimelregeling’ vergund“, aldus het college. Voor deze vergunning is een ruimtelijke onderbouwing aan de gemeente voorgelegd. Na toetsing aan de ruimtelijke wet- en regelgeving door de ambtelijke organisatie is geconcludeerd dat het plan voldoet en is vergunning afgegeven.

Vergunning

De vergunning staat vanaf 22 januari 6 weken open voor bezwaar (vanaf vandaag (Vrijdag 5 februari 2021) dus nog 4 weken). “Woonzorg (eigenaar en ontwikkelaar) is daarnaast in goed overleg met de omwonenden over het beperken van mogelijke overlast tijdens de bouw, wij zien daar als gemeente op toe“, zo schrijft het college.

Schetsontwerpen van de nieuwbouw en een plattegrond van de nieuwe situatie (met daarin de vorm van het nieuwe gebouw en met roze/paarse lijntjes de huidige vorm van het gebouw):Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »