Restauraties in Dorpskerk van Barendrecht opgeleverd

BARENDRECHT – In de Dorpskerk van Barendrecht zijn de restauraties van het torenuurwerk, de luidklok en de klokkenstoel opgeleverd.  Vanwege de Corona-pandemie was er geen feestelijke oplevering. In een klein gezelschap van direct betrokkenen heeft op 25 november de oplevering plaatsgevonden.

Het torenuurwerk, dat is gebouwd omstreeks 1610, behoort tot een van de meest unieke monumentale voorwerpen die Barendrecht rijk is. Tot 1787 moet het gestaan hebben in een dakruiter op de oorspronkelijke kerk, die toen veel kleiner was dan nu.

Moderniseren

In de loop van vier eeuwen is het torenuurwerk meerdere malen ‘gemoderniseerd’. Zo kreeg het een uurwerkslinger en werd de aandrijving met touwen omgebouwd naar een aandrijving met een ‘eindeloze ketting van Huygens’. Toen de Dorpskerk werd uitgebreid met een kerktoren in 1787 werd het torenuurwerk en de klokkenstoel overgebracht naar de huidige kerktoren. In de loop van de vorige eeuw is de aandrijving met gewichten en kettingen omgebouwd naar een elektrische aansturing.

Restauratie

Op initiatief van Dorpskerkrentmeester Simon Hoek is onderzocht of een restauratie haalbaar en betaalbaar was.  Onderzoek door de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk (SBT) resulteerde in de conclusie dat dit unieke uurwerk niet verloren mocht gaan en meer dan de moeite van het restaureren waard was. Een restauratie bleek ook betaalbaar dankzij een serie financiële acties van de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Zo kon het benodigde bedrag van € 50.000 voor de restauratie van torenuurwerk, luidklok en klokkenstoel binnen twee jaar bijeen worden gebracht door de vriendenstichting.

In het afgelopen jaar is eerst de eeuwenoude klokkenstoel gerestaureerd. Vervolgens werd de luidklok, die oorspronkelijk dateert uit 1607 en in 1759 werd overgegoten, weer opgehangen aan een horizontale luidbalk, zodat de klok als voor 1960 met de hand ‘vliegend geluid’ kan worden.

Zeventiende eeuw

Tenslotte is het torenuurwerk meer dan een half jaar in de werkplaats van restauratie firma Daelmans in Lierop gerestaureerd naar de situatie van begin zeventiende eeuw. Het uurwerk wordt nu weer aangedreven door gewichten, die zijn opgehangen aan touwwerken. Zo worden zowel de wijzers van de klok als ook de hamer van het slagwerk van de klok aangestuurd. Het uurwerk uit de zeventiende eeuw wordt iedere 12 uur elektronisch gecorrigeerd.

Onderhoud Dorpskerk

“Deze restauratie was een van de meest interessante van de afgelopen decennia”,  stelt kerkrentmeester Simon Hoek. Hij geeft aan dat er nu nog één grote restauratie gepland staat, voordat de Dorpskerk in de best mogelijke onderhoudsstatus komt. Die restauratie betreft de buitenzijde van de kerktoren. Enerzijds zal het voegwerk gerestaureerd moeten worden, anderzijds zullen de drie wijzerplaten, de torenhaan en bol op de kerktoren opnieuw verguld moeten worden. Die restauratie is voorzien in het jaar 2022, want dan kan er weer een beroep worden gedaan op een nieuwe rijkssubsidie. In dat jaar bestaat de Dorpskerk 510 jaar.

De geplande restauratie zal de bekroning worden van een mooi jubileumfeest, dat al in voorbereiding is. Vooruitlopend op die restauratie zullen begin volgend jaar gedurende één week de aandrijfassen van de wijzers worden uitgenomen en geïnspecteerd, om te bepalen wat de omvang van die restauratie zal worden.

Zo wordt het ‘oudste huis van Barendrecht’ nog meer toekomstbestendig gemaakt voor een volgende generatie’ en dat dankzij de inzet van tal van vrijwilligers van de Dorpskerkgemeente én de enorme financiële ondersteuning van de vriendenstichting”, aldus de trotse kerkrentmeester.

Foto: Een oplevering in Coronatijd: v.l.n.r. Toine Daelmans (Fa. Daelmans), Loek Romeyn (SBT), Ralf van Veghel (Fa. Daelmans) en Simon Hoek (Dorpskerkrentmeester) Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »