Voetganger ernstig gewond geraakt bij aanrijding met auto op de Buitenlandse baan

BARENDRECHT – Een ongeval met zwaar letsel op de Buitenlandse Baan veroorzaken, één week later een frontale aanrijding veroorzaken en tijdens de rechtszaak “weinig tot geen inzicht in zijn eigen aandeel in het ontstaan van deze ernstige verkeersongevallen tonen“:

Dit alles bij elkaar is voor de rechter reden geweest om eerder dit jaar een (toen) 23-jarige inwoner van Barendrecht te veroordelen tot een taakstraf van 180 uur en 9 maanden rijontzegging.

De man reed bij het ongeval in Barendrecht in een auto en bracht daarmee een voetganger zwaar lichamelijk letsel toe. Een week later veroorzaakte hij een frontale aanrijding met een auto, dit keer terwijl hij zelf op een motor zat en hierbij ernstig letsel opliep.

Aanrijding Buitenlandse Baan

Op vrijdagochtend 27 oktober 2017 vond om half acht een aanrijding plaats bij de voetgangersoversteekplaats op de Buitenlandse Baan, ter hoogte van de bushalte en de Bark. De toentertijd net 21-jarige automobilist bleek tegen een overstekende voetganger te zijn aangereden, dit werd gezien door een getuige die langs fietste. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Barendrecht, liep zwaar lichamelijk letsel op.

De voetganger liep op het moment van de aanrijding via de oversteekplaats naar de bushalte aan de Buitenlandse Baan, iets dat de bestuurder zelf heeft ontkent, zowel aan de rechter alsook al direct in 2017 in een reactie aan BarendrechtNU vlak na de publicatie van het artikel over het ongeval. Hij claimde dat de voetganger verderop naast de voetgangersoversteekplaats liep.

Op voetgangersoversteekplaats

De rechtbank concludeert op grond van de bewijsmiddelen dat [de voetganger] de Buitenlandse Baan vanaf de voetgangersoversteekplaats is overgestoken. (…) Dat [de voetganger] zich ten tijde van de aanrijding op die voetgangersoversteekplaats moet hebben bevonden leidt de rechtbank af uit het aangetroffen sporenbeeld.

De verkeersongevallenanalisten van de politie hebben na de aanrijding uitgebreid onderzoek gedaan en alle sporen vastgelegd. Zo kon o.a. worden berekend waar de aanrijding plaats vond, hoe ver het slachtoffer ‘naar voren’ is geslingerd door het voertuig en wat de snelheid van de auto was: “De stelling van de verdachte dat hij, toen hij het slachtoffer zag, eerst naar links stuurde en dat de aanrijding pas op enige afstand daarvandaan heeft plaatsgevonden, vindt mede gezien
dit sporenbeeld geen steun het dossier“, zo stelde de rechter vast.

Snelheid

Uit dit politieonderzoek is eveneens gebleken dat de bestuurder te hard heeft gereden: 57 tot 77 kilometer per uur, waar maximaal 50 is toegestaan. De bestuurder gaf zelf aan 40km/u te rijden, hier ging de rechter niet in mee, gezien de resultaten van het onderzoek door de politie.

Ondanks dat 50 km/u de maximum snelheid is, is de rechter van oordeel dat de man nog voorzichtiger had moeten zijn: “de verdachte had zijn snelheid binnen de geschetste verkeerssituatie dan ook aanzienlijk moeten verlagen om voldoende te kunnen anticiperen op het oversteken van een voetganger op de voetgangersoversteekplaats, zeker nu die voetgangersoversteekplaats zich bij een bushalte bevond en de verdachte, naar zijn zeggen, bekend was met de situatie ter plaatse en de risico’s daarvan kende.

Frontale aanrijding

Precies een week na de aanrijding in Barendrecht raakte de bestuurder weer betrokken bij een ernstig ongeval, dit keer als motorrijder in Oud-Beijerland. Net als in Barendrecht werd ook nu weer een arts per traumahelikopter ter assistentie opgeroepen.

De man reed op een dijk in Oud-Beijerland achter een automobilist en heeft deze op een bepaald moment links, over een doorgetrokken streep ingehaald. Op de linker weghelft is hij frontaal tegen een personenauto aangereden. De motorrijder stelde dat zijn voorganger remde, hij alleen naar links kon uitwijken en daarna niet terug naar rechts kon. De bestuurder van deze auto gaf aan dat ze voorafgaand aan het ongeval al ‘irritaties over en weer hadden ervaren over elkaars rijgedrag’: “Zij hebben dan al meermalen op zeer korte afstand achter elkaar gereden.

Getuigen gaven echter aan dat de motorrijder zijn snelheid heeft verhoogd om de auto te gaan inhalen. Geen van de getuigen kan zich vinden in de claims van de motorrijder. De rechter acht het door de motorrijder geschetste scenario niet aannemelijk. Sterker nog: Ook al had de voorganger geremd, dan had de motorrijder ook kunnen remmen als hij genoeg afstand had gehouden, zo stelt de rechter: “zeker nu hij naar eigen zeggen al voorbereid was op een eventueel plotseling remmen door zijn voorligger.

Gevaarlijk

De Barendrechter is voor beide ongevallen veroordeeld. De rechter motiveert de straf voor de aanrijding in Barendrecht als volgt: “De verdachte heeft onder de omstandigheden waaronder de aanrijding heeft plaatsgevonden niet de nodige voorzichtigheid betracht die van hem verwacht mocht worden, waardoor het jonge slachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen. De rechtbank rekent dit de verdachte aan. Het letsel dat door zijn schuld is veroorzaakt, had en heeft nog steeds grote impact op het slachtoffer en zijn familie. Dit blijkt ook uit de slachtofferverklaring die ter zitting is afgelegd door de ouders van het slachtoffer.

De aanrijding in Oud-Beijerland is alleen beperkt gebleven door het snelle handelen van de tegemoetkomende automobilist. Het resultaat van de frontale aanrijding had, ook voor andere verkeersdeelnemers, veel erger kunnen zijn dan nu het geval was, zo stelt de rechter: “De rechtbank constateert wel dat de verdachte ook zelf door de gevolgen van zijn daad is getroffen en ernstig letsel heeft opgelopen.

De verdachte bleek tijdens de behandeling van de rechtszaak tevens al eerder veroordeeld voor andere verkeersgerelateerde strafbare feiten.

Straf verzwaard: Geen inzicht in eigen aandeel

De officier van justitie had 2 keer 2 maanden rijontzegging geëist, de daadwerkelijke straf is hoger dan deze eis: 6 maanden rijontzegging voor de aanrijding in Barendrecht en 3 maanden rijontzegging voor de aanrijding in Oud-Beijerland. Voor de aanrijding in Barendrecht is tevens 180 uur taakstraf opgelegd, hier had de officier van justitie 200 uur geëist. De uitspraak vond plaats in februari van dit jaar.

De rechter ziet de toekomst echter somber tegemoet: “De rechtbank acht het zorgelijk dat de verdachte, nota bene nog maar een beginnend bestuurder, ook ter zitting nog weinig tot geen inzicht in zijn eigen aandeel in het ontstaan van deze ernstige verkeersongevallen toont. Hij blijft ook nu nog de oorzaak daarvan buiten zichzelf leggen. Dat schept weinig vertrouwen dat hij in de toekomst zijn rijgedrag zal aanpassen. Deze omstandigheden wordt in strafverzwarende zin meegenomen.

De straf is ook verlaagd vanwege vertraging in de behandeling van de zaak: de rechtszaak vond meer dan 2 jaar na de aanrijding in Barendrecht plaats: “De rechtbank zal vanwege deze termijnoverschrijding op de voorgenomen taakstraf 10 uur in mindering brengen.

Schuld

De rechter heeft gekeken naar wat precies ‘schuld’ is in de Wegenverkeerswet. Daaruit blijkt dat schuld afhangt van ‘het geheel van gedragingen van verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het ongeval’. Omdat een ongeluk ernstige gevolgen heeft, is er niet vanzelf sprake van schuld. Ook ‘even niet opletten’, hoeft niet direct te betekenen dat iemand schuldig is: “Concreet betekent dit, dat hoe erg de gevolgen van een ongeluk ook zijn,
daaruit niet automatisch volgt dat de bestuurder strafrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

De rechter heeft voor de aanrijding in Barendrecht dus geconcludeerd dat de bestuurder ‘schuld te wijten’ valt aan het veroorzaken van het verkeersongeval.

Ter info: In verband met de coronamaatregelen bij de Rechtbanken is de beschikbaarheid van gerechtelijke uitspraken over incidenten in Barendrecht vertraagd geweest. Komende tijd volgen nog enkele artikels met updates over uitspraken (van dit jaar) van grotere en kleinere incidenten in Barendrecht.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »