Stoppen met begrazing door schapen? Misverstand! Schapen mogen toch blijven

BARENDRECHT – De schapen op de geluidswal A15 mogen tóch blijven, dat laat wethouder Schaap zojuist weten. Het college was eerder voornemens om deze bezuiniging door te voeren, zo bleek uit de begroting voor volgend jaar.

Een voorgenomen raadsvoorstel en petitie (450 handtekeningen) verder tégen het voorstel blijkt dat het keuze van het college berust op een misverstand. Het college zal de schapen dan ook komend jaar weer gewoon laten grazen op de geluidswal A15.

Misverstand

Het college stemt in met de wens van wethouder Schaap om het laten begrazen van het talud van de geluidswal A15 door schapen voor nu te handhaven: “Ons eerdere voornemen in de begroting en het dekkingsplan 2021 om hiermee te stoppen, leidde tot enige ophef. Nu blijkt dat de reden om te stoppen met de begrazing berust op een misverstand en er geen sprake is van overlast. Wethouder Schaap heeft vernomen dat de eigenaar van de schapen zich aangesproken voelt dat er ten onrechte gesproken wordt over overlast. Wij betreuren dat dit beeld is ontstaan. De ambtelijke organisatie gaat in overleg met de ondernemer om te bespreken of de wijze van begrazing verbeterd kan worden ten gunste van de biodiversiteit.

Inzet schapen

Sinds 2014 worden schapen ingezet in Barendrecht om te laten grazen en zo de biodiversiteit te verbeteren. “Tijdens de interne bespreking kwam naar voren dat de schapen overlast zouden hebben bezorgd. Daarnaast is besproken dat van een bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit verder nauwelijks sprake is.“, aldus het college.

Naar aanleiding van de vragen/petitie/ophef heeft de gemeente deze week een en ander nog eens intern nagevraagd. Toen bleek dat er met betrekking tot het aspect van de overlast abusievelijk twee zaken waren vermengd. Op een andere locatie was namelijk eerder sprake geweest van overlast, maar dat is opgelost. “Wij hebben vernomen dat de betreffende eigenaar van de schapen op het talud zich aangesproken voelt. Daarvan kan en mag geen sprake zijn nu een en ander is gebaseerd op een vergissing“, aldus het college.

De gemeente gaat met de ondernemer in gesprek om te bekijken of de biodiversiteit (verder) kan worden verbeterd.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »