IKEA Barendrecht

BARENDRECHT – Een vechtpartij tussen twee medewerkers van de IKEA Barendrecht in juni van dit jaar heeft geleid tot ontslag op staande voet voor (in ieder geval) één van hen. De ontslagen 23-jarige vrouw was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter, volgens haar was er sprake van zelfverdediging.

De rechter heeft vorige week geoordeeld dat de vrouw mocht worden ontslagen door IKEA. Ze heeft tijdens de hevige woordenwisseling geen afstand genomen van de escalerende situatie. Ook was ze de eerste die ‘fysiek contact initieerde’, aldus de kantonrechter.

Vechtpartij

Het incident vond op donderdagavond 18 juni 2020 plaats bij de bistro van de IKEA Barendrecht: “Tijdens de werkzaamheden heeft een woordenwisseling plaatsgevonden tussen twee medewerkers . De woordenwisseling is geëindigd in een handgemeen tussen beiden.” Twee andere medewerkers waren hiervan getuige. IKEA heeft de vrouw  de volgende ochtend op non-actief gezet en is het incident gaat onderzoeken. De woordenwisseling zou zijn gegaan over de zus van de vrouw.

Bezem in oog

De inmiddels ontslagen vrouw verklaarde dat ze juist zelf agressief werd bejegend door de andere medewerker, o.a. doordat die dichtbij haar gezicht kwam staan: “Ik schrok ervan en duwde haar weg. Dit zorgde ervoor dat er een gevecht begon.” Ze verklaart op haar te zijn geslagen en aan haar haren te zijn vastgehouden.

De andere medewerker geeft in een verklaring aan (ook) spijt te hebben van bepaalde uitspraken, maar voegt daaraan toe dat er water (uit een schoonmaakemmer) over haar heen is gegooid door de vrouw, en: “Meteen daarna heeft zij mij met haar platte hand in mijn gezicht geslagen en daarna heeft ze de bezemsteel van de trekker in mijn oog geduwd waardoor mijn bril afviel. (…) Ik weet niet meer precies de volgorde, maar ik weet wel dat zij met het fysieke contact is begonnen door water in mijn gezicht te gooien.

Terugslaan

Na het gooien van water, het gebruik van de bezem en de klap in het gezicht, geeft de tweede medewerker aan ook te zijn gaan slaan: “Toen werd het zwart voor mijn ogen en heb ik haar ook geslagen. Waar weet ik ook niet meer, maar we hebben elkaar wel meerdere keren fysiek aangeraakt.” Het lukte een medewerker die tussen beide probeerde te komen niet om het gevecht te stoppen. Een andere collega was even laten nodig om het gevecht te stoppen.

Ontslag

Op 23 juni 2020 heeft IKEA, na het interne onderzoek, de vrouw ontslagen. De vrouw stapte daarop naar de rechter en eiste dat het ontslag ongedaan werd gemaakt en een vergoeding zou krijgen van € 10.000, plus een salarisvergoeding voor de afgelopen niet gewerkte maanden. De vrouw heeft o.a. aangegeven dat niet vaststaat wie de vechtpartij is begonnen en dat ze uit zelfverdediging heeft gehandeld

IKEA is bij het standpunt gebleven dat de vrouw geen afstand heeft genomen van de situatie: “uit niets blijkt dat ze getracht heeft het handgemeen uit de weg te gaan of te beëindigen. Dat ze ervoor heeft gekozen om geweld te gebruiken is voor Ikea onacceptabel. Dat is niet anders nu ook het gedrag van [de andere medewerkster] onwenselijk is geweest.

Verklaringen

De rechter stelt op basis van de verklaringen van betrokkenen dat deze “duidelijk een andere lezing geven van de gang van zaken“. De rechter stelt echter wel vast dat de vechtpartij is begonnen met de duw van de vrouw, dit duwen heeft ze zelf ook verklaard: “Voorts staat als onweersproken vast dat [de andere medewerker] bij de vechtpartij een blauw oog, blauwe plekken, sneeën en krassen heeft opgelopen.” Geweld op de werkvloer tussen collega’s is onacceptabel, zo stelt de kantonrechter.

Rechter

De kantonrechter oordeelde dat de vrouw onvoldoende heeft onderbouwd dat er sprake zou zijn geweest van zelfverdediging. Ook bracht ze dit argument pas in tijdens de rechtszaak en niet direct na het incident tijdens het onderzoek van IKEA. IKEA heeft volgens de rechter in voldoende mate haar plicht gedaan om het incident te onderzoeken: “Door met alle betrokkenen te spreken, gespreksverslagen op te stellen en deze gespreksverslagen ter verificatie en aanvulling aan de betrokkenen voor te leggen. In de gesprekken is Ikea, blijkens de verslagen daarvan, expliciet ingegaan op het ontstaan van de vechtpartij. Ikea kon uit dit onderzoek met voldoende zekerheid afleiden dat [de vrouw] het gevecht had kunnen vermijden of zich daaraan had kunnen onttrekken.

Het ontslag is niet ongedaan gemaakt en de vrouw is zelf veroordeeld om de proceskosten (€ 721,-) aan IKEA te betalen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »