Vlag gemeente Barendrecht

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht heeft het besluit om in 2012 deel te nemen aan de gemeenschappelijk regeling (GR) Nieuw Reijerwaard onvoldoende doordacht. Acht jaar later blijkt vooral de rest van de regio te profiteren van het bedrijventerrein, terwijl Barendrecht wél het risico loopt dat zij moet meebetalen aan een negatief resultaat van de gemeenschappelijke regeling.

Dit en meer concludeert de Rekenkamer Barendrecht in haar rapport ‘Grond voor twijfel. Onderzoek naar verdeling kosten en opbrengsten Nieuw Reijerwaard’:

Nieuw Reijerwaard

Onder andere de provincie Zuid-Holland, de rijksoverheid en bedrijven hebben de aanleg van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in gang gezet. Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam dragen echter het financiële risico van de ontwikkeling. Barendrecht wilde dit risico nemen, omdat ze hoopte zo agro-logistieke bedrijven te behouden voor Barendrecht. Er is afgesproken dat alleen deze bedrijven grond mogen kopen in Nieuw Reijerwaard. Maar tot nu toe hebben nog slechts weinig agro-logistieke bedrijven grond gekocht.

Lange discussie over opbrengsten

Het college van Barendrecht wist al voor de oprichting van de GR dat Ridderkerk extra belastingopbrengsten zou ontvangen van bedrijven in Nieuw Reijerwaard. Het college heeft desondanks toen geen afspraken gemaakt over de verdeling van deze opbrengsten. Daardoor ontstond later een lange discussie in het bestuur van de GR over deze verdeling. De afspraken over de verdeling zijn nog steeds niet vastgelegd in een contract.

Huidige verdeling hoogst haalbare resultaat

De discussie in het bestuur duurde lang omdat de relaties tussen de bestuursleden niet goed waren en besluiten niet goed werden voorbereid. Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de relaties tussen bestuurders aanzienlijk verbeterd. Hierdoor kon het bestuur van de GR wél een besluit nemen over de verdeling van de belastingopbrengsten. Die verdeling is voor Barendrecht op dit moment het hoogst haalbare resultaat.

Vraag naar bedrijventerrein onduidelijk

Het is niet duidelijk hoe veel vraag er nu echt is naar een bedrijventerrein voor agro-logistieke bedrijven. Daarom doet de rekenkamer de aanbeveling om een enquête te houden onder ondernemers. Misschien kan een deel van het bedrijventerrein worden opengesteld voor andere bedrijven.

College tegen openstellen voor andere bedrijven

Het college is het eens met de meeste conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek van de Rekenkamer, maar vindt dat het bedrijventerrein meer voordelen heeft dan alleen de extra ruimte voor agro-logistieke bedrijven. Deze voordelen waren echter niet de reden dat dat gemeente deelnam aan de GR. Het college zegt verder niet duidelijk of ze voorstander is van een enquête onder ondernemers, maar wil voorlopig het bedrijventerrein niet openstellen voor andere bedrijven.

Bekijk hier het volledige onderzoek van de Rekenkamer Barendrecht: “Grond voor twijfel” (PDF).Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »