Woningen langs de Gaatkensplas, vanaf de Gaatkensbult (Oude Maas Heuvel) in Carnisselande, Barendrecht

BARENDRECHT – In opdracht van de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard gaat GKB Realisatie B.V. de komende 10 jaren het onderhoud uitvoeren aan de Gaatkens-, Koedoodseplas en de Noordrand.

Het onderhoud zal bestaan uit maaien bermen, knippen hagen, maaien riet en waterplanten, verwijderen zwerfvuil, legen afvalbakken, onderhoud meubilair e.d. Gemeente Barendrecht: “Graag betrekken we bewoners en verenigingen bij de te nemen maatregelen ter verbetering van het gebied. Hiervoor willen we een klankbordgroep samenstellen van belanghebbenden.

Verbetering projectgebied en klankbordgroep

GKB is niet alleen verantwoordelijk voor het onderhoud van de komende 10 jaren, maar gaat ook maatregelen uitvoeren ter verbetering van het gebied. Het gaat dan om de verbetering van de belevings- en ecologische waarde.

Door bewoners en verenigingen rondom de plassen en de Noordrand wordt veel gebruik gemaakt van het projectgebied. Het is belangrijk dat de te nemen maatregelen ter verbetering van het projectgebied ook in samenwerking met u gedaan worden: “Wij willen daarom in contact komen met bewoners en verenigingen die belang hebben bij het projectgebied. Hiervoor willen wij een klankbordgroep samenstellen van belanghebbenden. Deze klankbordgroep treedt dan op als vertegenwoordiging van alle belanghebbenden. Als u tijd en interesse hebt om mee te doen met de klankbordgroep kunt u zich aanmelden bij de omgevingsmanager van GKB. Hij zal in overleg met de gemeenten bepalen wie uitgenodigd wordt voor de klankbordgroep. U kunt zich aanmelden tot eind juli via het  e-mailadres theo@gkbgroep.nl

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met GKB Realisatie B.V., omgevingsmanager Theo Vermeulen, telefoon: 06 10 24 94 15 of e-mail theo@gkbgroep.nl. Bekijk ook de storymap voor uitgebreide informatie over het onderhoud.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »