Scenario’s voor ’t Vlak: Meerderheid raad vraagt varianten voor verblijfsplein

BARENDRECHT – In maart hield de gemeente een enquête over 4 toekomstscenario’s voor ’t Vlak. 60% van de deelnemers had voorkeur voor scenario 4 (een verblijfsplein, zie artikelfoto). Het college van B&W stelde aan de raad voor om met dit scenario verder te gaan en hier een ontwerp voor te laten uitwerken. Dit voorstel werd 2 juni behandeld in de gemeenteraad.

De raad stemde hiermee in, maar vraagt het college via een amendement om naast scenario 4 ook een variant op dit scenario uit te werken met bijbehorend kostenplaatje. De komende periode wordt hieraan gewerkt. Daarbij moet in de variant op scenario 4 bekeken worden of het mogelijk is het Remaxpand (langs de Binnenlandse Baan) te behouden, zodat de toegangsweg naar het Onderlangs voor in plaats van achter de winkelpanden kan komen. In scenario 4 staan momenteel op die plek bomen en terrasjes ingetekend (zie artikelfoto).

Meedenken over ontwerp

De uitwerking van de varianten voor scenario 4 worden naar verwachting in de tweede helft van dit jaar opnieuw behandeld in de gemeenteraad. Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt voor de gekozen variant een gedetailleerd ontwerp gemaakt. Gemeente Barendrecht: “Ook hierbij stellen wij het op prijs als ondernemers, inwoners en deskundige partijen zoals de WMO-raad met ons mee willen denken. Hoe we dit organiseren, laten we nog weten. We willen in ieder geval graag dat ’t Vlak in de toekomst een mooie, aantrekkelijke plek wordt die optimaal gebruikt kan worden door zowel ondernemers als bezoekers van het centrum.

De aanleg start naar verwachting in de loop van 2021.

Twee enquêtes

Eind vorig jaar onderzocht de gemeente via een eerste enquête welke ideeën inwoners, ondernemers en bezoekers hebben voor ‘t Vlak. Met behulp van die resultaten en al beschikbare informatie zijn vier scenario’s gemaakt. Met een tweede enquête onderzochten ze in maart/april 2020 uw mening over deze scenario’s.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »