EVB roept gemeenteraad op om alsnog te stoppen met uitrol afvalcontainers: "Het is nog niet te laat"

BARENDRECHT – Politieke partij Echt voor Barendrecht (EVB) roept de volledige coalitie in de gemeenteraad op om alsnog te stoppen met de uitrol van de afvalcontainers. Op dit moment is de uitrol al 2 weken gaande “Maar het is nog niet te laat“, aldus Miranda Mes – le Feber namens EVB.

De volledige open brief van EVB aan de gemeenteraad:


Open brief aan de raadsleden van het CDA, de SGP-CU, de VVD, de PvdA, GL en D66 in de gemeenteraad van Barendrecht

Geachte raadsleden,

Op 2 april j.l. heeft de gemeenteraad met vijftien stemmen vóór en veertien stemmen tegen besloten tot een andere vorm van afvalinzameling. Dit besluit kwam na een zeer korte voorbereiding tot stand. Echt voor Barendrecht (EVB) vond, omdat er nog zoveel onduidelijk was, dat het voorstel niet besluitrijp was.

Na het genomen besluit zijn eind september onze inwoners door middel van een brief geïnformeerd en uitgenodigd voor informatieavonden. Op grond van de reacties van onze inwoners tijdens deze informatieavonden, de reacties op social media, de ingezonden brieven in De Schakel en de reacties die wij als raadsleden hebben ontvangen, menen wij dat aan een van de basisvoorwaarden om tot een goed milieubeleid te komen, namelijk een breed maatschappelijk draagvlak, niet wordt voldaan.

Maar het is nog niet te laat.

Enige weken geleden, toen bleek dat het systeem met “mini-containers” in de wijk Buitenoord technisch niet uitvoerbaar was, besloot het college van B&W dat daar een ander systeem ingevoerd zou worden. Hieruit blijkt dat het nog mogelijk is halverwege het proces zaken te veranderen. Eenzelfde beslissing zoals in Buitenoord is dus nog mogelijk.

Daarom doet de fractie van EVB een dringend beroep op u om te komen tot een effectief afvalinzamelingssysteem met bijbehorend draagvlak. Daarbij is het belangrijk om eerst de eventuele wensen van onze inwoners te horen voordat het nieuwe afvalbeleidsplan verder wordt uitgerold.

Wij zullen daarom in de gemeenteraadsvergadering van 29 oktober a.s. aan de raad voorstellen de invoering van het nieuwe afvalinzamelingssysteem op te schorten. Dat willen wij doen middels een voorstel waarbij wij open staan voor suggesties van u.

EVB roept u op in gesprek te gaan met onze inwoners, waaronder uw eigen achterban c.q. partijleden. De hoge opkomst en boze reacties op de bewonersavonden nopen ons toch tot heroverweging?

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, luidt een spreekwoord. Laten we niet eigenwijs zijn!

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Miranda Mes – le Feber


Eventuele reacties van coalitiepartijen zullen hier worden toegevoegd.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »