Ontwikkelaar gekozen voor woningbouw Botterlocatie: 70 appartementen over 3 gebouwen

BARENDRECHT – De 70 nieuwe woningen op de Botter-locatie in Barendrecht gaan in het eerste kwartaal van 2020 in de verkoop. Geïnteresseerden voor een koopwoning of huur in de vrije sector kunnen dit nu al kenbaar maken bij de verkopende makelaar.

Interesse kenbaar maken voor huurwoningen van de woningstichting wordt op een later moment mogelijk. De verkoopmakelaar is Delta NVM Makelaars, interesse tonen kan via e-mail: welkom@deltamakelaars.nl

Inloopavond 3 september

Op dinsdag 3 september van 17:00 tot 21:00 organiseert de gemeente Barendrecht een inloopavond in het gemeentehuis (Binnenhof 1): “U bent van harte welkom op deze avond. U kunt vrij inlopen. Tijdens deze avond is het ontwerpbestemmingsplan in te zien en de planning wordt door de gemeente toegelicht. Dit wordt ook gepubliceerd op de gemeentelijke website.

De ontwikkelcombinatie is aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Alle informatie over de te bouwen woningen wordt te zijner tijd getoond op de website van de ontwikkelaar.

Appartementen

De 70 nieuwbouwappartementen op de voormalige locatie van de Focus Beroepsacademie worden in en ‘parkachtige omgeving geplaatst. Gemeente Barendrecht: “De inrichting van het gebied zal aansluiten op de groene omgeving van park Buitenoord. Wij verwachten dat het gebied eind 2021 gereed is“. De verschillende soorten appartementen (sociale huur, koop en vrije sector huur) worden verspreid over 3 gebouwen.

Zie ook: Ontwikkelaar gekozen voor woningbouw Botterlocatie: 70 appartementen over 3 gebouwen

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het bestaande bestemmingsplan gaat nog uit van een schoolgebouw op de Botter-locatie. Om woningbouw mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 30 augustus t/m 10 oktober 2019 op het gemeentelijke Servicecentrum in het gemeentehuis (Binnenhof 1). Ook zijn de stukken digitaal beschikbaar op de site van de gemeente barendrecht.

Wilt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren? U kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen (op uiterlijk 10 oktober 2019). Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, met kenmerk 91354, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer D.T. Amesz via telefoonnummer 14 0180.

Bezwaar maken

Bezwaarmakers moeten nu al rekening houden met het volgende: Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Alleen als een belanghebbende een zienswijze tegen het voorliggende ontwerpuitwerkingsplan heeft ingediend kan men in een later stadium beroep indienen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »