Vlag gemeente Barendrecht

BARENDRECHT – Het college wil in Barendrecht starten met het AutoMaatje project van de ANWB. Het Diaconaal Platform Barendrecht, de PCOB en de KBO hebben het initiatief genomen tot het opzetten van ANWB AutoMaatje in Barendrecht

De ANWB over het AutoMaatje project: “Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding (€ 0,30 per kilometer plus eventuele parkeerkosten). Doordat de ANWB al haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar stelt, kunnen gemeenten snel en zonder grote investeringen deze vervoerservice opzetten.

Investering

Hoewel de ANWB middelen en kennis gratis ter beschikking stelt is het project niet helemaal gratis. De gemeente moet geld vrijmaken voor een coördinator (voor 16 uur per week). De gemeente is voornemens deze opdracht aan KijkopWelzijn te verstrekken.

Na de zomer zal het college een raadsvoorstel naar de gemeenteraad sturen om in ieder geval de komende 3 jaar het AutoMaatje project in Barendrecht uit te rollen (vanaf 2020). Het college doet dit n.a.v. een motie van 2 april, waarin de raad vroeg om de haalbaarheid van dit project te onderzoeken.

AutoMaatje

De afgelopen weken hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente, initiatiefnemers en de ANWB. Dit ging o.a. over de Vervoersbehoefte, het aantal vrijwilligers, verzekeringskwesties en coördinatie.

Wethouder Roopram: “Alle betrokkenen staan zeer positief tegenover AutoMaatje, vanwege de meerwaarde hiervan voor de Barendrechtse samenleving. (…) We hebben, mede op basis van ervaringen in andere gemeenten, gezamenlijk geconcludeerd dat het starten van AutoMaatje in Barendrecht haalbaar is. (…) Aan het einde van deze periode wordt geëvalueerd in hoeverre efficiencyslagen mogelijk zijn door eventuele samenwerking met AutoMaatje in andere (BAR-)gemeenten. Het is wenselijk en praktisch het meest haalbaar om AutoMaatje vooralsnog lokaal te starten.” In september 2019 gaat het project al van start in de Gemeente Albrandswaard.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »