Minder en uitgestelde bomenkap langs de Oude Maas

BARENDRECHT – Er zullen minder bomen worden gekapt langs de Oude Maas dan eerder werd aangekondigd door Staatsbosbeheer. Ook zal het kappen van zieke bomen door essentaksterfte worden uitgesteld, uit een second opinion blijkt namelijk dat de bomen op bepaalde locaties nog wel even meekunnen.

Dit blijkt uit door de wethouder aan de gemeenteraad verstrekte informatie.

Minder bomenkap

Wethouder Luijendijk: “Alleen voor de laan van de parkeerplaats (zie foto) bij de Thermen naar de parkeerplaats bij de trimbaan stelt het rapport voor om niet de hele laan te verwijderen maar slechts een deel.” Staatsbosbeheer neemt dit advies over.

Voor de locaties Ziedewijdseland (omgeving vd modelspoorbaar) en het Spuiveld (recreatiegebied Oude Maas thv Pannenkoekenhuis) werd in het nadere onderzoek geadviseerd om niet over te gaan tot bomenkap: “Deze bomen zijn wel aangetast maar nog niet zodanig dat kappen nu noodzakelijk is“. Ook dit advies wil Staatsbosbeheer overnemen door in deze gebieden langs de Oude Maas geen grootschalige essenkap uit te voeren. Wel geeft Staatsbosbeheer aan het komend seizoen de bomen intensief te monitoren om problemen te voorkomen: “Als ingrijpen noodzakelijk wordt, zal Staatsbosbeheer hierover communiceren en tot kappen overgaan

Bomenkap

In de Vredepolder (gebied trimbaan) en het Zuidelijk randpark worden de zieke essen wel gekapt, hiermee wordt op maandag 15 juli begonnen. Vanaf half oktober 2019 worden in deze gebieden nieuwe bomen en struiken gepland, aldus de wethouder.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »