Appartementencomplex van vijf hoog met 'dure koopwoningen' aan de Zichtwei langs de 3e Barendrechtseweg

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht heeft een nadere uitwerking van het bestemmingsplan ‘Lagewei – Vrouwenpolder’ gepubliceerd. Het uitwerkingsplan maakt de bouw van 24 appartementen (5 verdiepingen met koopwoningen) mogelijk aan de Zichtwei in de wijk Lagewei: ”

Het complex met 24 appartementen “in de dure koop(appartementen) sector” komt gelegen tussen de 3e Barendrechtseweg, Zichtwei, school Calvijn Groene Hart en jongerencentrum BLOK0180. Deze locatie is momenteel onbebouwd.

Appartementencomplex met koopwoningen

Uit het bestemmingsplan: “Er mogen uitsluitend gestapelde woningen met een maximale bouwhoogte van 19 meter gerealiseerd worden.” Het gebouw zal zo’n 200 vierkante meter grond in beslag nemen en minimaal 30 meter vanaf het Calvijn Groene Hart vandaan komen te staan. Inclusief parkeerplaatsen neemt het bouwvak ongeveer 700 m² in beslag.

Het complex mag volledig bestaan uit koopappartementen, want, zo stelt het plan: “Voor de ontwikkeling is geen noodzaak dat 25% sociale woningbouw wordt gerealiseerd, omdat het moederplan voorschrijft dat dit percentage voor heel Lagewei – Vrouwenpolder geldt en het minimum van 25% al bereikt is.

Parkeren en groen

Eveneens uit het bestemmingsplan: “Ten westen van het complex wordt een parkeerterrein aangelegd, welke een capaciteit heeft voor 46 auto’s. Rondom het appartementencomplex wordt groen toegevoegd en zal de bestaande waterpartij worden vergroot. (…) De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een maximale toename van 171 verkeersbewegingen. De nieuwe woningen worden ontsloten via de Zichtwei op de 3e Barendrechtseweg. Aangenomen wordt dat de capaciteit van deze wegen het extra verkeer dat gegenereerd wordt door de voorgenomen ontwikkeling kan verwerken.

Geluidshinder

Naast het aangepaste bestemmingsplan ligt ook het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) ter inzage. Voor de 24 appartementen wordt een hogere waarde vastgesteld vanwege het wegverkeerslawaai afkomstig van de 3e Barendrechtseweg.

Ook moeten er diverse geluidsreducerende maatregelen aan het gebouw zelf worden doorgevoerd om o.a. weerkaatsing van geluid naar woningen aan de 3e Barendrechtseweg te voorkomen: “Om hinderlijke geluidsreflecties tegen te gaan is het noodzakelijk ter plaatse van alle buitenruimtes het plafond van de bovenliggende balkon/verdieping te voorzien van geluidsabsorptie.

Een andere geluidszorg (die later nog onderzocht zal moeten worden) is het plaatsen en gebruik van warmtepompen voor de ruimteverwarming en warmtapwater voorziening.

Opmerking: Er is nog geen ontwikkelaar voor de bouw van de appartementen bekend en er is nog geen definitief ontwerp (inschrijven is dus ook nog niet mogelijk!). Het nu ter inzage liggende plan stelt alleen de voorwaarden vast van het nieuwbouw complex (zoals bijv. de maximale afmetingen/hoogte) .Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »