Bibliotheek Carnisselande, Middeldijkerplein (Bieb AanZet)

BARENDRECHT – De bibliotheek aan het Middeldijkerplein in Carnisselande is sinds vorige week alleen nog maar op werkdagen geopend (van 14:00 tot 17:00 uur). De bibliotheek informeerde eind april de media en bezoekers over de kortere openingstijden (en dat de vestiging ‘in tegenstelling tot berichten in de media’, niet ging sluiten), maar verzweeg daarbij wel in alle communicatie te melden dat de huidige financiële situatie ook een reden is voor de korte openingstijden.

Het college van B&W maakte een dag later namelijk bekend dat de geluidsoverlast door de klimaatinstallatie slechts voor een deel de reden is van de kortere openingstijden. De huidige financiële situatie is hier ook een reden van.

Geen vertrouwen in vestiging

In 2018 heeft de bibliotheek zelf nog geïnvesteerd in de vestiging, met financiële steun van de gemeente. De bibliotheek zelf heeft momenteel echter niet meer genoeg vertrouwen in de situatie om eigen geld in de vestiging te stoppen, zo blijkt uit informatie van het college: “Naar de mening van de bibliotheek is er een te grote onzekerheid over de financiële continuïteit voor de vestiging in Carnisselande om extra te investeren vanuit de eigen middelen van de bibliotheek“, aldus het college.

De directeur van de bibliotheek wekte in alle communicatie enkel de suggestie dat geluidsoverlast door de klimaatinstallatie aanleiding was voor de kortere openingstijden. In dezelfde brief aan de leden (PDF) schrijft directeur-bestuurder Ankie Kesseler: “Hoewel ik er volledig achter sta dat wij zaken eerst in goed overleg met partijen uit willen zoeken voordat we informatie geven, vind ik het wel heel vervelend dat u sommige berichten eerst in de media heeft moeten lezen. Berichten die bovendien geen recht doen aan de inspanningen die wij samen met de gemeente en belanghebbenden verrichten.

Steun van gemeente

Om direct een volledige sluiting te voorkomen heeft de gemeente recentelijk nog €30.000 beschikbaar gesteld aan de bibliotheek. Het college geeft aan dat dit voldoende is om de bibliotheek de komende periode volledig geopend te houden: “Hoewel de toegekende middelen vanuit de Gemeente Barendrecht afdoende zijn om de periode tot besluitvorming door de raad te overbruggen, ziet de Bibliotheek AanZet zich genoodzaakt om de openingstijden van de bibliotheek Carnisselande de komende periode terug te brengen. (…) De beperkingen in openingstijden heeft zowel een financiële reden als de eerder genoemde overlast van de klimaatinstallatie.

Volgens het college is er voor “zo snel en duidelijk mogelijk” informeren van de leden gekozen om de openingstijden maar één keer aan te hoeven passen “als gevolg van de verschillende ontwikkelingen rondom de vestiging“.

De bibliotheek werkt ondertussen aan een plan voor een bibliotheek met wijkfunctie. Hierover moet in de komende maanden meer duidelijkheid komen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »