Bibliotheek Carnisselande, Middeldijkerplein (Bieb AanZet)

BARENDRECHT – De bibliotheek aan het Middeldijkerplein in Carnisselande heeft per direct extra geld nodig om te voorkomen dat de deuren (tijdelijk) moeten worden gesloten, dit meldt het college vandaag (Dinsdag 23 april 2019) aan de gemeenteraad.

De bibliotheek ontving jaarlijks aparte subsidies van de gemeente Barendrecht en Albrandswaard. De financiële problemen begonnen echter toen de gemeente Albrandswaard eind 2017 besloot vanaf 2018 geen subsidie meer te verstrekken. De gemeente Barendrecht sprong éénmalig bij (€45.700) om het gat van €180.000 deels op te vullen. Dit gebeurde wel op voorwaarde dat de bibliotheek een nieuw plan zou ontwikkelen om te kunnen blijven bestaan.

Geld nodig

De gemeenteraad van Barendrecht kan pas op zijn vroegst in juli 2019 een besluit nemen over het nieuwe plan van de bibliotheek in Carnisselande (herontwikkeling tot ‘wijkbibliotheek’). Dat is te lang voor de bibliotheek om het hoofd nog boven water te houden. De afgelopen periode heeft de bibliotheek eraan gewerkt om het tekort zo klein mogelijk te houden: geen nieuwe boeken (media) aanschaffen, geen PR/marketing en minder inzet van personeel. De vertraging is ontstaan omdat de bibliotheek op zoek was naar een partij om vrijgekomen ruimte in het bibliotheekpand te huren.

Ondanks bovenstaande besparingsmaatregelen blijken de ingezette reserves van de bibliotheek niet voldoende om het exploitatietekort, tot aan de besluitvorming van de gemeenteraad, te dekken. College van B&W: “Het is daarom nodig vanuit de gemeente een financiële tegemoetkoming te doen voor de periode tot aan besluitvorming door de raad in juli 2019. Het gaat hierbij om een bedrag van €30.000.

Sluiting

Als de gemeente deze financiële bijdrage niet zou leveren, ziet de bibliotheek zich genoodzaakt om op korte termijn de deuren (tijdelijk – in ieder geval tot aan de besluitvorming) te sluiten, aldus het college. Dit zou ook nadelig zijn vanwege de vaste lasten die wel blijven doorlopen in die periode, terwijl inwoners geen dienstverlening meer kunnen verwachten in de bibliotheek.

Het college heeft de kwestie aangemerkt als ‘brandzaak’, daardoor kan het besluit worden genomen zonder te hoeven wachten op goedkeuring van de gemeenteraad: “Om te zorgen dat de dienstverlening aan inwoners in Carnisselande wordt geborgd.” Dat zou immers pas in juni 2019 kunnen, wat ook te laat is voor de bibliotheek, zo stelt het college.

Het plan om de bibliotheek een wijkfunctie te geven wordt op 18 juni behandeld tijdens een commissievergadering. Besluitvorming staat gepland voor de gemeenteraadsvergadering van 2 juli 2019.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »