Fietsen in fietsenstalling, station Barendrecht

BARENDRECHT – Het pilot project met de inzet van aspirant beveiligers rond o.a. het station en centrum van Barendrecht wordt verlengd tot in ieder geval eind 2019. Het pilot project met beveiligers van Kuva (opleidingsinstituut) begon in oktober 2017 en zou in mei 2019 aflopen.

Het college vond het echter niet wenselijk dat de inzet van Kuva beveiligers zou worden gestaakt, terwijl er nog geen even goed (of beter) alternatief voorhanden is . Het college heeft de zaak daarom aangemerkt als ‘brandzaak’, zo kan het besluit direct worden genomen zonder tussenkomst van de gemeenteraad.

Beveiligers

College van B&W: “De pilot heeft geleid tot een zichtbaar dalend effect van het aantal fietsendiefstallen in Barendrecht. Werden er 2017 410 fietsen weggenomen; in 2018 betrof dit een totaal van 317. Ook de politie onderschrijft dat deze daling van 22,7% voor een belangrijk deel kan worden toegeschreven aan de extra ogen en oren op straat vanuit Kuva.” Het college wil in de periode 2018-2021 het aantal fietsendiefstallen met nog eens 10% extra verlagen. Alleen al daarom is continuering van het project wenselijk, aldus het college.

Het continueren van de Kuva-inzet heeft tot doel om grip te houden op het aantal fietsendiefstallen in Barendrecht.“, aldus het college. De huidige resultaten geven hen voldoende vertrouwen dat een extra 10% daling in het aantal fietsendiefstallen mogelijk moet zijn.

Kosten

Voor de inzet van de beveiligers worden door Kuva geen kosten in rekening gebracht bij de gemeente, wel moet er worden betaald voor de coördinatie van de 4 tot 6 beveiligers die dagelijks actief zijn. Ook moet de gemeente betalen voor de “huur van een bescheiden accommodatie“. Continuering van het project tot eind 2019 gaat de gemeente €25.000 kosten. De financiële gevolgen van continuering worden door het college verwerkt in de 1e tussenrapportage 2019.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »