Weekmarkt blijft voorlopig op het gemeentehuisplein, eenrichtingsverkeer op 't Vlak wordt opgeheven

BARENDRECHT Als het aan het college van b&w ligt, blijft de weekmarkt uiterlijk tot eind 2020 in z’n huidige vorm op het Binnenhof staan. De komende periode wordt onderzocht of de markt in de toekomst kan verhuizen naar het nieuwe Achterom. Hier zijn recent 16 woningen gesloopt en wordt het parkeerterrein uitgebreid.

Het ontwerp en de inrichting van dit gebied zijn mede afhankelijk van de nog nader vast te stellen plannen voor ’t Trefpunt.

Weekmarkt

Sinds de aanpassing van het Binnenhof staat de markt aan beide kanten van de Binnenlandse Baan. Vorig jaar gaf het college een consultancybedrijf de opdracht onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid op het Binnenhof. Diverse aanbevelingen uit het onderzoeksrapport zijn direct uitgevoerd, zoals oversteekaanduiding aan het Onderlangs, fietssymbolen op het fietspad, juiste plaatsing marktkramen en aanpassing van de verkeersregelinstallatie.

Onderlangs tijdens markt niet afgesloten

Gemeente Barendrecht: “Dit idee hebben we de afgelopen periode onderzocht en besproken met onder andere de ondernemers van het Onderlangs, de marktkooplieden en bewoners van de Binnenlandse Baan. De ontsluiting via het Onderlangs is echter van groot belang voor de bevoorrading en bereikbaarheid van de winkels. De inzet van een verkeersregelaar tijdens de markt willen we voorlopig voortzetten.

Wel gaat de gemeente het eenrichtingsverkeer op ’t Vlak opheffen: “Dit zorgt voor minder verkeer vanuit het Onderlangs via het Binnenhof naar de Binnenlandse Baan. Wij nemen hiervoor binnenkort een verkeersbesluit.
Het besluit van het college wordt naar verwachting op dinsdag 14 mei ter consultatie voorgelegd aan de commissie Ruimte.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »