Havenhoofd horeca terras en woningen

BARENDRECHT – Als het aan het college van B&W ligt mogen de terrassen aan het Havenhoofd (in ieder geval) dit jaar tijdens een pilot ook tot 00:00 geopend zijn. Vanavond (Dinsdag 5 februari 2019) wordt er  in de ‘commissie Samenleving’ gesproken over het voorstel.

Tegelijkertijd wil het college de eerder ingestelde langere terrastijden voor het Doormanplein, de Middenbaan en in Smitshoek permanent maken. In deze gebieden werd vorig jaar (juli – oktober 2018) al een pilot gehouden waarbij de terrassen tot 00:00 open mochten blijven.

Verruiming terrastijden Havenhoofd

Het college stelt voor om aan het Havenhoofd een pilotperiode te starten tussen 26 april 2019 (Koningsdag) en 30 september 2019. Horeca aan het Havenhoofd mag het terras dan op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond geopend houden tot 00:00 (ipv de huidige 23:00 uur).

Eerder maakte het college de resultaten al bekend van een eigen onderzoek naar de pilot onder omwonenden. Hieruit bleek dat er onder 90 tot 95% van de omwonenden draagvlak was voor verruiming van de openingstijden. Dit resultaat werd gebaseerd op 20 interviews met omwonenden. Enkele omwonenden hebben hierover hun kritiek geuit bij de gemeente.

Na de pilotperiode aan het Havenhoofd zal een evaluatie plaatsvinden waaruit moet blijken of de langere openstelling van de terrassen permanent kan worden gemaakt.

Middenbaan, Doormanplein en Smitshoek

Het voorstel om de terrastijden structureel te willen verlengen is voortgekomen uit overleg tussen de betrokkenen: “De pilot is geëvalueerd aan de hand van informatie van de betrokken horecaondernemers, de horeca Boa’s, de politie en de DCMR. Op 29 november 2018 vond er een Horecaoverleg plaats met burgemeester Jan van Belzen, de horecaondernemers van het Doormanplein en de Middenbaan, de voorzitter van de Vereniging Dorpskern Oud Barendrecht, de regiomanager van Koninklijke Horeca Nederland, de horecaboa’s en de horecacoördinator van de politie. In het Horecaoverleg gaven alle partijen aan de pilot als geslaagd te hebben ervaren. Terwijl er niet meer overlast is ervaren, lijkt uit de registraties van meldingen naar voren te komen dat er wel sprake is geweest van een gestegen aantal overlastmeldingen en overtredingen. (…) Met circa 4 meldingen gemiddeld genomen per maand en overwegend positieve ervaringen, kan de terrassenpilot met deze informatie voorzichtig als geslaagd worden beschouwd. 

In totaal werden er in de pilot periode 46 (geluids-)overlastmeldingen geregistreerd. In 2017 maakten politie en gemeente slechts 16 registraties op voor deze gebieden. Goed vergelijken is volgens de gemeente echter niet mogelijk: “Door hiaten in de registratie van 2017 is het maken van een betrouwbare cijfermatige vergelijking tussen de jaren 2017 en 2018 in feite niet goed mogelijk.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »