Uitbreiding singel Binnenlandse Naan als maatregel tegen wateroverlast centrum Barendrecht

BARENDRECHT – Begin 2019 legt de gemeente een nieuwe singel aan langs de Binnenlandse Baan. Aanleiding: de extreme hoosbuien waar we ook in Barendrecht steeds vaker mee te maken krijgen. De singel komt aan de kant van het Rabobankgebouw te liggen (tussen de kruising met het Onderlangs en de kruising met de Lindehoevelaan) en wordt met een duiker verbonden met de bestaande singel voor Borgstede.

Om de singel aan te leggen moeten 7 bomen worden gekapt. De grote wilg bij de vijver voor Borgstede blijft behouden. De gemeente plaatst nieuwe bomen terug in de omgeving. Zodra de nieuwbouw op de Rabobanklocatie af is, breidt de gemeente de watergang verder uit.

Hoosbuien en zandzakken

Landelijke media kopten in mei met ‘spectaculaire watervallen op station Barendrecht’. Veel waterpret voor kinderen maar nog veel meer wateroverlast voor veel inwoners en ondernemers. Zo ook voor de ondernemers aan het Onderlangs. Winkels kwamen op 29 mei blank te staan met alle schade van dien.

In juni heeft de gemeente met winkeliers afgesproken maatregelen te bedenken om bij toekomstige hevige buien de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken: “Als noodoplossing hebben we toen het stormachtig werd in augustus zandzakken uitgedeeld aan ondernemers. Maar natuurlijk vraagt dit probleem om een structurele oplossing. Het klimaat verandert en aan ons als gemeente, ondernemers en inwoners is het de taak om onszelf minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering. Dit heet klimaatadaptatie.

Singel voor betere waterafvoer

Regenwater dat in het Onderlangs valt, wordt op dit moment via het regenwaterriool afgevoerd naar de singel langs de begraafplaats aan de Scheldestraat, een paar honderd meter verderop. Een kortere verbinding zorgt voor een betere afvoer van het regenwater. Daarom legt de gemeente een extra afvoer aan die straks uitkomt op de nieuwe singel aan de Binnenlandse Baan. Die werkt dan dus als waterbuffer bij hevige regenval. “Hiermee kunnen wij wateroverlast in de toekomst nooit helemaal uitsluiten, maar wel beperken“, aldus de gemeente.

Een andere recente maatregel in het centrum om wateroverlast bij hevige buien tegen te gaan, is de waterberging onder het Binnenhof.

In gesprek over klimaatadaptatie

Omwonenden hebben een brief gekregen over dit project. Wilt u meer weten? Kom dan gerust langs in De Huiskamer (Onderlangs 11). Op woensdag 28 en vrijdag 30 november van 9.00 tot 17.00 en op woensdagavond 28 november van 17.00 tot 20.30 uur gaan projectleiders van de gemeente graag met u in gesprek en beantwoorden uw vragen. Ook ondernemers nodigen wij van harte uit langs te komen. Wij willen graag met u van gedachten wisselen over uw en onze rol bij het inspelen op klimaatverandering.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »