De Triomfatorkerk aan de Gebroken Meeldijk in Barendrecht

BARENDRECHT – De Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB) heeft deze week bekend gemaakt dat de Triomfatorkerk (700 m²) voor €1.425.000 is verkocht. De koper werd afgelopen zomer al bekend gemaakt: de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) Barendrecht-Pernis-Albrandswaard. GKV huurde de afgelopen jaren al een deel van de Triomfatorkerk van de PGB voor o.a. zondagsdiensten.

De overdracht van de kerk zal plaatsvinden op 2 januari 2019. De pastorie naast de Triomfatorkerk (Binnenlandse Baan 96) komt pas na deze overdracht in de verkoop. De GKV heeft namelijk geen gebruik gemaakt van het recht om deze als eerst te mogen kopen, zo meldt de PGB. De overdracht van de pastorie zal niet voor 31 december 2018 plaatsvinden in verband met een lopend verhuurcontract dat op die datum afloopt.

Verkooptraject

Protestantse Gemeente Barendrecht: “Ondanks de interesse van meerdere commerciële partijen, is door de AK de voorkeur uitgesproken voor verkoop van de Triomfatorkerk aan een Christelijke geloofsgemeenschap.” Het verkooptraject is in januari 2018 van start gegaan: “Vanuit de PGB is het gehele verkooptraject gecoördineerd door een interne Verkoopgroep (VG). Hiervoor had de VG opdracht gekregen van de Algemene Kerkenraad (AK). In deze VG zitten vertegenwoordigers van alle vier de kerkgebouwen, die werden ondersteund door een externe partij Reliplan, die gespecialiseerd is in het aan- en verkopen van kerkgebouwen. De VG heeft vanaf januari t/m juni 2018 het verkooptraject uitgevoerd. Hierbij is gekozen voor een uitgebreide inschrijvingsprocedure.

Zie ook: “Bethelkerk en Triomfatorkerk per 1 januari 2018 in de verkoop”Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »