Gemeente wil van Riederpark volwaardige evenementenlocatie maken

BARENDRECHT – Het college van B&W stelt voor om toch geen €350.000 te investeren in het Riederpark zodat dit een volwaardige evenementenlocatie wordt. De interesse hiervoor blijkt te beperkt.

Het Riederpark is aangeduid als evenemententerrein binnen de gemeente Barendrecht, maar is hier nog niet geschikt voor. Dit komt o.a. door het gebrek aan bepaalde faciliteiten (stroom/water toevoer) en veiligheidsaspecten.

Weinig interesse

Na verkennend onderzoek door de gemeente (o.a. gesprekken met omwonenden en evenementenorganisaties) is besloten om af te zien van het plan. De gemeenteraad moet hier nog wel mee instemmen. Het gereserveerde geld zal daardoor vrij komen en dus niet worden gebruikt om van het Riederpark een “volwaardige evenementenlocatie” te maken.

Het college zegt hierover: “Uit het onderzoek kwam naar voren dat de behoefte aan één groot evenemententerrein in Carnisselande gering is. Uit gesprekken met evenementenorganisaties kwam naar voren dat zij met name behoefte hebben aan een betere ondersteuning door de gemeente bij de aanvraag van evenementen.

Ondersteunen

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de eerder gereserveerde €350.000 “vrij te laten vallen” en evenementen(organisatoren) in Barendrecht beter te ondersteunen: “Wanneer voor de organisatie van kleinschalige evenementen technische aanpassingen in de openbare ruimte (zoals een stroompunt) nodig zijn, dan zullen wij deze aanbrengen en, wanneer noodzakelijk, de raad eerst een separaat voorstel voorleggen

Spreiding evenementen

De gemeente heeft ook onderzocht of/hoe bestaande evenementen in Barendrecht beter kunnen worden verspreid over de gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat hier weinig draagvlak voor is onder organisatoren. Het college: “Om meer evenementen plaats te laten vinden in Carnisselande is het belangrijk om bewoners uit de wijk zelf te stimuleren om evenementen te organiseren. Zoiets zal kleinschalig starten, wat later mogelijk kan uitgroeien naar meer en iets grotere evenementen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »