Gemeente wil van Riederpark volwaardige evenementenlocatie maken

BARENDRECHT – Het Riederpark moet een volwaardige evenementenlocatie worden, dat is wat het college wil bereiken met een investering van €350.000 in het gebied. Binnen de gemeente Barendrecht wordt het Riederpark aangeduid als evenemententerrein. Het terrein is hier echter nog niet geschikt voor.

Op een aantal punten zullen er aanpassingen moeten worden doorgevoerd om het terrein geschikt te maken voor evenementen. Het gaat om het huidige (voetbal/speel) veld ten noorden van de Middeldijk. “Door het Riederpark geschikt te maken als evenemententerrein realiseren we meer mogelijkheden om evenementen te laten plaatsvinden in de gemeente Barendrecht“, aldus de gemeente.

Kleinschalige evenementen

De gemeente heeft op basis van onderzoek twee varianten opgesteld waaruit kon worden gekozen: mét (€600.000) en zónder (€350.000) verharding van het binnenterrein. In het collegevoorstel is gekozen voor de variant zonder verhard binnenterrein. “Typen evenementen die o.a. kunnen plaatsvinden zijn: vlooienmarkt, kofferbakverkoop, (kleinschalig) evenement met live-muziek op een podium, tuinstoelenconcert, sportdagen en een foodtruckfestival. Wanneer in de toekomst blijkt dat ook grootschaligere evenementen gewenst zijn, kan alsnog verharding van het binnenterrein plaatsvinden“, zo stelt het college.

Aanpassingen

Om het terrein in te kunnen zetten voor evenementen dient er een extra brug te worden aangelegd zodat de brandweer het gebied via in ieder geval twee manieren kan bereiken in het geval van een calamiteit. De geplande locatie voor deze brug ligt aan de kant van het Randmeer, waar momenteel al een brug voor wandelaars is.

Daarnaast dient de grondwal om het terrein op 2 plaatsen te worden doorbroken, op die manier worden twee onafhankelijke vluchtroutes voor bezoekers gecreëerd. Het aanleggen van rioleringen, elektriciteit en verlichting vallen ook onder de te verrichten werkzaamheden

Faciliteiten

De gemeente heeft in het verleden (oriënterende) gesprekken gehad met organisatoren van evenementen, maar vanwege missende faciliteiten zijn deze evenementen niet van de grond gekomen. “Denk aan een kleinschalige kermis met attracties voor kleine kinderen, muziek evenementen of een evenement dat gelijk stond aan de ‘greensparade“, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Omdat het terrein binnen een woonwijk ligt heeft de gemeente hier aandachtspunten voor opgesteld: “Omdat het een woonwijk betreft, zal een geluidsonderzoek uitgevoerd moeten worden. Daarnaast moet ook stedenbouwkundig onderzoek gedaan worden om in kaart te brengen welk type overlast dit terrein veroorzaakt voor de omliggende wijken en de wijzen waarop deze overlast zoveel als mogelijk kan worden beperkt.

 Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »