Riederpark, Barendrecht

BARENDRECHT – Het college is van plan om het Riederpark om te vormen tot een volwaardige evenementenlocatie. Naar aanleiding van de berichtgeving hierover op BarendrechtNU zijn er vragen gesteld aan het college. Het CDA wilde weten hoe omwonenden zijn geinformeerd over deze plannen en hoe ze in de toekomst worden meegenomen in de ontwikkelingen.

Voor de plannen is €350.000 uitgetrokken. Er moeten aanpassingen worden gemaakt met betrekking tot de veiligheid (vluchtroutes, bluswater) en faciliteiten om het terrein te kunnen gebruiken voor evenementen (verlichting/elektriciteit/riolering).

Bewoners informeren

De plannen zijn momenteel opgenomen in een collegevoorstel. Burgemeester van Belzen: “Op dit moment zijn de omwonenden nog niet geïnformeerd door de gemeente. Dit komt omdat wij nog in een onderzoekend stadium zitten.” De burgemeester noemt een aantal punten die aandacht behoeven: Zo is er kans op bezwaren van omwonenden, het terrein ligt immers midden in een woonwijk en kan bij evenementen overlast veroorzaken. Er zal daarom nog een geluidsonderzoek plaats moeten vinden. “Daarnaast moet er een stedenbouwkundig onderzoek gedaan worden om in kaart te brengen wat voor overlast dit terrein veroorzaakt voor omliggende wijken“, aldus van Belzen.

Een ander punt van aandacht is het parkeren, er is een “chronisch parkeerprobleem” in de omliggende wijken, zo stipt de burgemeester het probleem aan. Voor de verdere ontwikkeling zal tevens nog een communicatie- en participatieplan moeten worden ontwikkeld. “De projectleider die wordt aangesteld zal vanaf het begin de omwonenden gaan betrekken bij de ontwikkelingen en plannen die worden uitgevoerd.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »