Nieuwbouwproject 'Seattle in Barendrecht': 30 eengezinswoningen in Vrijenburg Noord

BARENDRECHT – Seattle Vrijenburg, een nieuwbouwproject met 30 woningen ten noorden van de wijk Vrijenburg, wil afwijken van de maximale bouwhoogte. Deze is vastgesteld in een bestemmingsplan uit 2012.

De gemeente heeft aangegeven hier aan mee te willen werken via een uitgebreide Wabo‐procedure. De ontwikkelaar moet dan aanvullende onderzoeken uitvoeren om aan te tonen dat het afwijken van het bestemmingsplan mogelijk is.

Bezwaarperiode

De vereiste extra onderzoeken zijn de afgelopen periode uitgevoerd. De vergunning voor het bouwproject, inclusief hogere bouwhoogte (3 bouwlagen, “circa 10 meter” hoog en een plat dak ipv schuin dak), ligt inmiddels tot 18 oktober ter inzage (documenten). Belanghebbenden, zoals omwonenden, kunnen in deze periode bezwaar maken tegen de plannen en/of een zienswijze indienen. 250 omwonenden zijn per brief door de ontwikkelaar op de hoogte gesteld van de plannen.

Hoewel de vergunning nog niet definitief is verleend zijn alle 30 woningen al wel (onder voorbehoud) verkocht. Na de ter inzagelegging zal het college van B&W een definitief besluit nemen over de omgevingsvergunning.

Seattle Vrijenburg

De huidige bouwplannen zijn gebaseerd op plannen uit 2008 (waar eerder al een bouwvergunning voor is verleend), maar dan aangepast aan de huidige wensen in de woningmarkt, zo stelt de ontwikkelaar: “Het beoogde bouwplan gaat nog steeds uit van 30 woningen. Om meer in te spelen op de stedenbouwkundige wensen (gesloten bouwblok en positie voorgevel) en marktwensen (grotere woningen) van de huidige woningmarkt, is gekozen voor ruimere woningen met een extra bouwlaag en de positionering van de woningen in een rechthoek waardoor meer sprake is van een afgebakende ontwikkeling met een binnenterrein. De voorgevels van de woningen liggen niet langer aan het binnenterrein maar aan de buitenzijde van de bouwblokken.

Beeld: Situatieschets van het toekomstige projectBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »