Lekstraat, Barendrecht

BARENDRECHT – De verschillende instanties die vluchtelingen begeleiden bij hun integratie moeten beter samenwerken, dat stelt wethouder Bults naar aanleiding van een ingediende petitie door zo’n 40 inwoners van de Lekstraat en omgeving. Bewoners hebben via deze petitie hun beklag gedaan over het gebrek aan integratie/aanpassing aan de cultuur door de gehuisveste vluchtelingen.

Bults over de hulpinstanties voor vluchtelingen: “Allemaal doen ze op hun eigen manier hun best, maar het komt niet goed bij elkaar.” De wethouder benadrukt dat hij de signalen van bewoners serieus neemt en er werk van maakt. Hij heeft toegezegd om binnen 6 weken met een plan van aanpak te komen, die de problemen moeten verhelpen.

Aanpassen aan cultuur

De woordvoerder van Comité Beter Barendrecht, namens de indieners van de petitie: “Het gevoel van onvrede en verzet groeit hier bij de mensen die hier al langer wonen, ook omdat veel van de vluchtelingen zich niet willen aanpassen aan de Nederlandse cultuur.” Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die tot laat op straat zijn, tuinen die niet worden onderhouden, vuil wat niet wordt opgeruimd, geluidsoverlast en verwaarloosde aanzichten van woningen.

Niet escaleren

Comité Beter Barendrecht: “Het wordt deze kinderen niet geleerd om respect te hebben voor andermans spullen en ruimte, en ook sommige mannen gedragen zich vijandig naar vrouwen toe. Het is volgens ons erg belangrijk dat het Patrimonium, of wie dan ook, verantwoordelijk is voor de huisvesting van deze mensen, hen duidelijk maakt dat ze zich moeten aanpassen aan de Nederlandse samenleving. Zelfs onder vluchtelingen die verteld zijn hoe zich te gedragen, zijn er sommigen die dat gewoon niet willen en doen. Wij willen niet dat dit probleem escaleert.

Wethouder Bults gaf aan dat hierover is gesproken binnen het college en dat het om een leefbaarheidsprobleem gaat. Daarom zal ook wijkwethouder Luijendijk bij het oplossen van de problemen worden betrokken.

Verdeling van vluchtelingen

De groep bewoners is ook niet tevreden over de verdeling van vluchtelingen. Ze zouden vooral in de wijken rond het centrum van Barendrecht worden gehuisvest. “Bijna iedere keer als er een huis leeg komt te staan, zijn het vluchtelingen die dat huis krijgen. Wij zijn ons er van bewust dat er een wachtlijst is voor deze huizen, ook voor Nederlandse mensen. Op deze manier is het niet eerlijk dat Nederlandse mensen geen kans krijgen om in een goedkoop huurhuis te wonen in het centrum van Barendrecht. Het is ook niet eerlijk voor de mensen die hier al lang wonen“, aldus Comité Beter Barendrecht.

Wethouder Bults bevestigt dit beeld door aan te geven dat dit vooral komt omdat de woningen in deze wijken binnen de prijsklasse vallen waarbinnen wordt gezocht voor vluchtelingenhuisvesting: “Het is nou eenmaal zo dat de meest geschikte woningen, die dus ook kwa bedrag in aanmerking komen voor plaatsing, in het oude deel van Barendrecht zitten. Ik kan er van maken wat ik wil, maar het is zo. Dus de kans dat vluchtelingen daar geplaatst worden is dus ook groter.

De bewoners hebben de gemeente met klem verzocht niet nog meer vluchtelingen op te vangen in woningen die leeg staan of komen in de wijk.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »