BARENDRECHT – Barendrecht streeft naar een CO2 neutrale gemeente in 2030. Om dit te bereiken zetten zij actief in op duurzame initiatieven zoals energiebesparing en het opwekken van groene energie.

Op dinsdag 26 november werd in dat kader in de adviserende raadscommissie Ruimte gesproken over een principeverzoek van Eneco en partners om medewerking te verlenen aan de benodigde onderzoeken voor de plaatsing van windmolens, waaronder een milieueffectenrapportage. Op advies van de commissie Ruimte wordt eerst een toetsingskader opgesteld waarin moet komen te staan waaraan de windmolenplannen moeten voldoen. De beoogde behandeling in de gemeenteraad van december gaat niet door.

Wethouder Bas Nootenboom gaf tijdens de commissievergadering aan niet doof te zijn voor de kritiek. ‘Wij hebben een aantal jaar geleden de morele plicht op ons genomen om te verduurzamen. Op dit gebied ondernemen wij tal van acties, zoals het stimuleren en faciliteren van elektrisch vervoer en zonne-energie, maar ook het verduurzamen van gebouwen. In dit rijtje hoort onderzoek naar windenergie ook thuis’, aldus Nootenboom.

De komende maanden worden benut om een toetsingskader op te stellen en bewoners te betrekken bij het verdere traject. In februari 2014 wordt hierover opnieuw in de commissie Ruimte gesproken.

Convenant

Op 21 juni 2012 heeft Barendrecht samen met de andere gemeenten van de stadsregio Rotterdam een convenant getekend voor het plaatsen van minimaal vijftig windturbines verspreid over de regio. Dit convenant werd eveneens ondertekend door de provincie Zuid-Holland, de rijksoverheid, het Havenbedrijf Rotterdam, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en de Nederlandse Wind-energieassociatie. In Barendrecht zijn drie potentiële locaties benoemd, te weten Heinenoordtunnel, Vaanplein en Bedrijventerrein Oost.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »