Overeenkomst voor ontwikkeling van 93 levensloopbestendige appartementen Mr. Lohmanstraat - Thorbeckestraat

BARENDRECHT – Vandaag (Donderdag 15 maart 2018) ondertekenden wethouder Lennart van der Linden (gemeente Barendrecht) en directeur-bestuurder Peter Manders (woonvereniging Patrimonium Barendrecht) de aanvullende samenwerkingsovereenkomst over de (her)ontwikkeling van de Mr. Lohmanstraat, Ir. Albardastraat en de Mr. Thorbeckestraat 34-38 (locatie I, G en F uit de Centrumaanpak).

In de aanvullende samenwerkingsovereenkomst zijn de algemene samenwerkingsafspraken uit 2016 over de (her)inrichting van dit gebied verder uitgewerkt in concrete plannen. De huidige 46 woningen van Patrimonium maken plaats voor 93 sociale levensloopbestendige huurappartementen. Ook worden 2 woningen van de gemeente aan de 2e Barendrechtsweg hierin betrokken. Tevens voorziet het plan in uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in het centrum door de gemeente.

Levensloopbestendige appartementen

Patrimonium krijgt de mogelijkheid om 93 extra levensloopbestendige sociale huurappartementen te ontwikkelen in het centrum op de locatie van de Meester Lohmanstraat 1-31 en 35-43, Ingenieur Albardastraat 2-10 en de Meester Thorbeckestraat 34-38. Peter Manders: “Na uitgebreid overleg met de gemeente over de herontwikkeling van dit gebied hebben we een plan laten maken dat past binnen de vastgestelde Centrumaanpak en de goedkeuring van zowel de gemeente als Patrimonium heeft. Deze goedkeuring is bestendigd met deze ondertekening en dit is dan ook het startsignaal van het verdere proces om te komen tot de realisatie van de gewenste nieuwbouw.

Omwonenden

Manders: “Nu de plannen, door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, steeds concreter worden, informeren en betrekken we binnenkort de direct omwonenden en betrokkenen van het herontwikkelingsgebied actief bij onze plannen.

Centrumaanpak

Wethouders Van der Linden (Financiën) en Vermaat (Centrumaanpak): “Deze ontwikkeling van Patrimonium past uitstekend binnen de ambities van de Centrumaanpak. Wij vinden het belangrijk dat het huidige tekort aan levensloopbestendige woningen in het centrum wordt verminderd. Met de Centrumaanpak werken wij aan een aantrekkelijk, levendig en goed bereikbaar centrum met een uitnodigende entree naar het winkelgebied. Ook het realiseren van voldoende parkeergelegenheid hoort daarbij.

Bestemmingsplan

De komende periode wordt het bestemmingsplan voor dit gebied voorbereid, zodat de bouw van de levensloopbestendige woningen mogelijk is. Het huidige bestemmingsplan moet daarvoor aangepast worden en de officiële procedure moet worden gestart. Ter voorbereiding vindt al wel een aantal onderzoeken plaats, zoals bodem-, geluids- en archeologisch onderzoek. Dit duurt een aantal maanden.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »