RET Tram, lijn 25, Carnisselande (OV, Openbaar Vervoer)

BARENDRECHT – Bewoners komen in actie tegen voorgenomen plannen om tram 25 sneller over de Avenue Carnisse/Carré te laten rijden. Als er 50 ipv de huidige maximale 30 km/u wordt gereden kan dit een tijdwinst van 5 minuten opleveren, zo stelt de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH).

De gemeente heeft het voorstel opgenomen in de mobiliteitsvisie: “De gemeente Barendrecht is niet tegen maar vindt aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig.” De MRDH wil het plan tussen 2019 en 2022 invoeren, maar bewoners zien de plannen niet zitten en komen nu al in actie tegen het voorstel

Protest van omwonenden

Bestuursleden en bewoners van de VvE’s Toledo en Zamora, gelegen aan de Avenue Carré ter hoogte van de Wolvenburg in de wijk Vrijenburg vragen omwonenden om, samen met hen, in actie te komen tegen het voorstel:

Toen wij net voor de jaarwisseling van dit voornemen hoorden, hebben wij direct na de jaarwisseling een protestbrief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht en naar alle fractievoorzitters van de politieke partijen. In die brief roepen we de bestuurders van Barendrecht op dit voorstel niet te steunen.

Van D66, de VVD en de PvdA hebben wij een reactie ontvangen op onze brief, waarbij we door de PvdA uitgenodigd werden om op het gemeentehuis ons standpunt te komen toelichten. Noch van het college van burgemeesters en wethouders, noch van Groen Links en de coalitiepartijen Echt voor Barendrecht, het CDA en de SGP/Christen Unie hebben wij een reactie gekregen, zelfs geen ontvangstbevestiging. Wat bedoelen deze partijen nu eigenlijk met het betrekken van burgers bij de politiek en het serieus nemen van de burgers die zij vertegenwoordigen? Blijkbaar is er meer voor nodig om hen serieus na te laten denken over zaken waar burgers zich zorgen om maken.

Gemeenteraad

De bewoners doen een oproep aan “alle burgers van Barendrecht, met name de inwoners van Carnisselande en in het bijzonder de omwonenden langs het tracé van tramlijn 25” om hun mening kenbaar te maken aan de lokale politieke partijen door bijvoorbeeld een “mail te sturen aan de fractievoorzitter of een fractielid van de partij van hun voorkeur met de tekst:IK BEN TEGEN HET VERHOGEN VAN DE SNELHEID VAN TRAMLIJN 25 VAN 30 NAAR 50 KM PER UUR!“, aldus Fred de Baas, secretaris van de VvE Toledo.

Twijfel

Hij vervolgt: “De bedoeling van het verhogen van de snelheid is om met de tijdwinst van een paar minuten meer reizigers te verlokken met deze al zeker in de spitsuren en overdag drukbezette tram te gaan reizen. Wij wagen dit te betwijfelen. Wat we wel zeker weten is dat het de reeds aanwezige geluidsoverlast doet toenemen, de (verkeers)veiligheid in negatieve zin beïnvloedt, het de nachtrust van bewoners verstoort (de laatste tram rijdt ’s nachts om één uur door de wijk en de eerste tram stelt zich om half zes al weer op aan het beginpunt) en het woongenot van duizenden bewoners langs het tracé van tramlijn 25 aantast.

Eerdere vragen

De PvdA heeft vandaag (Woensdag 21 februari 2018) schriftelijk vragen gesteld aan het college over de snelheidsverhoging van de tram, EVB heeft begin januari ook al vragen hierover ingediend. Wethouder Luijendijk liet toen weten: “Wat de effecten van de verhoging van de reissnelheid zijn, moet nog nader onderzocht worden.” Hij stelt dat verhoging van de snelheid ook alleen op bepaalde delen zou kunnen worden ingesteld, zodat er bijv. rekening kan worden gehouden met verkeerskruispunten en geluidsoverlast.

Update: Het CDA heeft ook gereageerd op het voornemen om de snelheid te verhogen, de partij geeft aan tegen de plannen te zijn: “Daarover hoeft het CDA geen vragen te stellen.” De PvdA heeft vanochtend (Woensdag 21 februari 2018) aangegeven ook tegen het plan te zijn.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »