Waterberging onder nieuw "duurzaam ook klimaatbestendig" gemeentehuisplein

BARENDRECHT – De Binnenlandse Baan is alweer een tijdje berijdbaar, maar er wordt ondertussen nog wel gewerkt aan de bestrating van het plein. Projectleider van de gemeente Barendrecht René Blondé: “Het wordt een knap staaltje duurzame infrastructuur.

De gebakken klinkers die gebruikt worden voor de bestrating hebben een lange levensduur en zijn van natuurlijk materiaal. Voor de verkeersborden overwegen we bamboe en ook voor de banken kiezen we natuurlijk materiaal. Ook plaatsen we extra laadpalen voor elektrische auto’s en gebruiken we erg zuinige ledverlichting voor de straatlantaarns. Het Binnenhof wordt naast duurzaam ook klimaatbestendig. Bovendien houden we rekening met ontwikkelingen in de toekomst.

Klimaatbestendig

Hevige regenbuien komen steeds vaker voor. Het riool krijgt dan in korte tijd veel water te verwerken. Een groot deel van het centrum van Barendrecht is bedekt met asfalt, tegels en stenen. In deze bestrating kan regenwater niet wegzakken. Regen die hier valt komt via putjes in het riool terecht. Bij hevige regen kan het riool de grote hoeveelheid regenwater niet verwerken. Het riool kan overbelast raken en straten kunnen onder water komen te staan. Om dit te voorkomen, wordt op dit moment een waterberging aangelegd onder het Binnenhof. Hier overheen komt straks de bestrating.

Droge voeten op het Binnenhof

De waterberging is 35 centimeter diep en bestaat uit lavagesteente, dat eruit ziet als donkergrijs grind. Per m² plein kan de waterberging 140 liter regenwater bergen. Per 7 m² verharding kan op deze manier 1 kuub (1000 liter) water worden geborgen in de holle ruimten tussen de steentjes. Het regenwater stroomt straks weg via lange, smalle goten die zijn aangesloten op de waterberging (zie foto). Het hemelwater wordt dus eerst vastgehouden in de waterberging en wordt dan geleidelijk afgevoerd naar het riool. Uiteindelijk komt het in de sloten bij de Rabobank en de begraafplaats terecht. Het resultaat: droge voeten op het Binnenhof, ook bij nog hevigere regenbuien dan wij tot nu toe gewend zijn.

Toekomstgericht

In de toekomst gaan we steeds meer gebruikmaken van alternatieven voor aardgas. Bijvoorbeeld een warmtenet, dat de rest- of bodemwarmte uit de regio naar Barendrecht transporteert. Met oog op deze ontwikkeling leggen we nu alvast mantelbuizen aan onder het Binnenhof. Deze zijn bedoeld voor de hoofdleidingen, nog niet voor een specifieke wijk. Ook leggen we een kabelgoot aan zodat we in de toekomst de mogelijkheid hebben meer aansluitingen voor e-laadpalen te realiseren

Update, een aantal foto’s van de werkzaamheden op het gemeentehuisplein (zaterdag 10 feb. 2018):Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »