Beslag gelegd op persoonlijke spullen van overleden dokter Karbaat van MC Bijdorp

BARENDRECHT – Op 22 en 23 mei benaderde Fiom 19 donorkinderen over het verwantschap met een wettig kind van dokter Karbaat. De dokter was tot 2009 actief voor Medisch Centrum Bijdorp aan de Voordijk. Een (andere) groep donorkinderen vermoedde al dat Karbaat hun biologische vader is en startte een kort geding.

In deze zaak eisen ze dat het DNA van de onlangs overleden dokter mag worden gebruikt om 100% uitsluitsel te geven over de vraag of hij hun biologische vader is. “Enkele families vinden dat er grote uiterlijke gelijkenissen zijn tussen de donorkinderen en Karbaat. Enkele van de eisers in de procedure tegen de heer Karbaat zijn eveneens ingeschreven in de DNA-Databank en zijn gematched met een wettig kind van de heer Karbaat“, aldus de advocaat van de donorkinderen.

19 donorkinderen

Fiom kon het verwantschap van de 19 donorkinderen aantonen, omdat een wettig kind van dokter Karbaat DNA beschikbaar stelde om donorkinderen onderling te kunnen matchen, op het moment dat dokter Karbaat zou overlijden. Nadat bekend werd dat dokter Karbaat was overleden, is het DNA van het wettig kind in de KID-DNA Databank gematcht met 19 halfbroers en halfzussen.

Belang van DNA

Advocaat Tim Bueters: “Het merendeel van de eisers staat niet ingeschreven bij de DNA-Databank en wacht nog steeds op uitsluitsel over verwantschap. Het belang van de uitspraak op 2 juni in het kort geding over het gebruik van het DNA van de heer Karbaat blijft daarmee onverminderd groot. (…) De match die door FIOM is vastgesteld met het wettige kind geeft nog geen 100% bevestiging van het donorschap van de heer Karbaat, maar is wel een hele sterke aanwijzing hiervoor. Het donorschap kan 100 % bevestigd worden wanneer het DNA van de heer Karbaat mag worden gebruikt voor onderzoek. (…) De groep eisers heeft eerder navraag gedaan bij Fiom of er DNA materiaal van familieleden in de DNA-databank stond waarmee mogelijk verwantschap met de eisers kon worden vastgesteld. Hier kon wegens privacy geen uitsluitsel over gegeven worden.

De principiële vraag blijft relevant of donorkinderen hetzelfde recht op afstammingsinformatie hebben als ‘gewone’ kinderen in onze samenleving. De groep eisers, gesteund door Stichting Donorkind en Defence for Children en advocaat Tim Bueters, vindt het onrechtvaardig om onderscheid te maken tussen donorkinderen, verwekt middels donorinseminatie, en natuurlijk verwekte kinderen als het gaat om het recht om te weten wie je vader dan wel moeder is. De betrokkenen kijken dan ook uit naar de uitspraak van 2 juni van rechtbank Rotterdam“, aldus de advocaat.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »