Auto's op het Doormanplein, Oude Dorpskern, Barendrecht

BARENDRECHT – Vorige week kregen 23 bezwaarmakers tegen een autovrij Doormanplein gelijk van de bezwarencommissie: het verkeersbesluit van de gemeente was naar het oordeel van de bezwarencommissie niet goed gemotiveerd en onzorgvuldig tot stand gekomen. De wethouder heeft hierop vandaag (Donderdag 24 maart 2016) enkele wijzigingen aangekondigd en zet het verkeersbesluit voor 1 april door.

De Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht (BVODKB) is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter.

Bezwaren

De afgelopen maanden heeft de gemeente al meermaals geprobeerd het Doormanplein autovrij te krijgen. Een groep van 23 omwonenden en ondernemers zijn hier fel op tegen en proberen dit te voorkomen. Een bezwarencommissie sprak zich vorige week uit in het voordeel van de bezwaarmakers. Het verkeersbesluit zou op meerdere punten niet in orde zijn:

  1. Het is niet duidelijk hoe de alternatieve parkeerplaatsen (bij het gemeentehuis) vrij worden gemaakt voor bewoners en bezoekers van de Oude Dorpskern. Hier parkeren veelal ambtenaren van de gemeente zelf.
  2. Het is niet duidelijk waar er geparkeerd moet worden tijdens de wekelijkse markt en bijvoorbeeld evenementen als de kermis. Ten aanzien van deze eerste 2 punten stelt de commissie dat de veronderstelde beschikbaarheid van deze parkeerplaatsen op het Binnenhof onvoldoende gewaarborgd is.
  3. Gebrek aan beleidsregels over wie er in aanmerking komt voor een ontheffing om wel of niet op het plein te mogen rijden (ivm parkeren op eigen terrein; alleen bereikbaar via Doormanplein).
  4. De doelstellingen en belangen van het autovrij maken van het Doormanplein werden niet goed gemotiveerd in het verkeersbesluit
  5. Omtrent de ‘parkeerproblematiek’ in de Oude Dorpskern zijn twee losse verkeersbesluiten genomen.
  6. Het is onduidelijk wanneer er mag worden geladen en gelost.
  7. Het college gaf aan dat er na 6 maanden een evaluatie plaats zou vinden, maar dit was niet vastgelegd.

De bezwarencommissie besluit: “Samenvattend is de commissie dan ook van oordeel dat het besluit onvoldoende is gemotiveerd en onzorgvuldig tot stand is gekomen

Wijzigingen

Het college heeft vandaag (Donderdag 24 maart 2016) gemeld het verkeersbesluit nader te motiveren met o.a. het aantal benodigde langparkeerplaatsen. Het college is van mening dat het Doormanplein hierdoor vanaf 1 april autovrij kan worden.

In navolging van het advies van de commissie, worden 40 parkeerplaatsen voor langparkeerders aangewezen op het Binnenhof in plaats van de eerder genoemde 25 stuks. Hierover was reeds overeenstemming bereikt binnen de projectgroep Oude Dorpskern. Het college heeft dat nu als motivatie aan het oorspronkelijke verkeersbesluit toegevoegd. Op het Binnenhof is hiervoor overdag en op het piekmoment op vrijdagavond voldoende parkeerruimte beschikbaar.

Het advies van de commissie wordt volgens het college ook gevolgd door een ontbrekend onderbord “laden en lossen toegestaan tussen 8:00 en 12:00 uur” te plaatsen. Verder is het besluit beter gemotiveerd voor wat betreft de ontheffingsmogelijkheden voor belanghebbenden met een parkeerplaats op eigen terrein die daarvoor over het Doormanplein moeten rijden. Tot slot is vastgelegd dat 6 maanden na invoering van het verkeersbesluit een evaluatie zal plaatsvinden en wat daarbij onderzocht wordt. Het doel van de evaluatie is om de effecten van de verkeersmaatregelen te meten.

Gemeente Barendrecht: “Dit unieke gebied dat beschermd dorpsgezicht is en een aantal monumenten herbergt, maakt een belangrijk onderdeel uit van de historische oude dorpskern. Het was vroeger een plek waar bewoners elkaar ontmoetten. Het autovrij maken van het Doormanplein is een eerste stap om het plein deze functie weer terug te geven.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »