Gemeentehuis Barendrecht

BARENDRECHT – Volgende week vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de afsluitende bijeenkomst ‘Jong Barendrecht denkt mee’ plaats. In opdracht van de gemeente Barendrecht organiseerde de stichting ‘Open Limonade’ in februari vier bijeenkomsten om ideeën en wensen van de jeugd op te halen over hun Barendrecht.

De opbrengsten worden gebruikt voor het nieuwe jeugdbeleid. Tijdens de bijeenkomst worden in bijzijn van burgemeester Jan van Belzen en wethouder Leon van Noort (jeugd en jongeren) de resultaten gepresenteerd.

Open Limonade

Wat speelt er bij de jeugd? Waar lopen kinderen tegenaan? Wat hebben zij nodig? Welke out-of-the-box ideeën hebben zij over hun leefomgeving? Met het project ‘Jong Barendrecht denkt mee’ werd een groot aantal kinderen in Barendrecht uitgenodigd mee te denken over het toekomstige jeugdbeleid. In opdracht van de gemeente organiseerde de Stichting Open Limonade in februari een aantal bijeenkomsten om de jeugd te betrekken bij het jeugdbeleid en hen uit te dagen hierin mee te denken en mee te doen.

Centraal begrip in het nieuwe jeugdbeleidsplan is ‘meedoen’. Dit is ook het thema van het huidige coalitieakkoord. Door kinderen bij een ‘beleid in de maak’ te betrekken wordt de basis gelegd voor een bewuste burger van de toekomst.

Basisscholen

Alle basisscholen in Barendrecht ontvingen een uitnodiging van de gemeente met de vraag kinderen voor het project te selecteren. De kinderen mochten hun klasgenoten uithoren, acties bedenken en deelnemen aan de 2 gezamenlijke bijeenkomsten waar vergaderen, ludieke activiteiten en ontdeksessies centraal stonden. 33 kinderen uit de groepen 7 van basisscholen in Barendrecht gaven gehoor aan deze oproep.

 Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »