Auto's op het Doormanplein, Oude Dorpskern, Barendrecht

BARENDRECHT – Het invoeren van een parkeerverbod op het Doormanplein is opnieuw uitgesteld. Het plan van de gemeente was om het Doormanplein vanaf 1 februari autovrij te maken en twee blauwe zones aan te leggen in de directe nabijheid.

De gemeente zegt nog in gesprek te zijn met belanghebbenden in de projectgroep en het plan daarom te hebben uitgesteld. Deze zelfde belanghebbenden noemen de gang van zaken bij de gemeente op het gebied van privacy onzorgvuldig en knullig: De bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht (BVODKB) ontving een kopie van 21 ingediende bezwaarschriften tegen het verkeersbesluit inclusief kopieën van paspoorten en ID bewijzen.

Weer uitstel

Eerder was de gemeente al van plan om het parkeerverbod in werking te laten treden na het WinterFeest op 12 december 2015. Nadat deze datum niet werd gehaald zouden er in week 3 van januari 2016 borden voor een autovrij Doormanplein worden geplaatst. Ook dit moment is nu uitgesteld. Op korte termijn zal de gemeente gaan kijken wanneer de maatregelen uitgevoerd kunnen worden, zo stelt de gemeente.

Verkeersbesluit

Het complete verkeersbesluit is 10 november 2015 gepubliceerd in de Staatscourant en voorziet in het autovrij maken van het Doormanplein en de aanleg van twee blauwe zones.

Het is de bedoeling dat langparkeerders, waaronder werknemers en ondernemers, voortaan buiten de Oude Dorpskern de auto parkeren. Op het verkeersbesluit zijn diverse bezwaarschriften ingediend door bewoners die vrezen voor extra parkeerdruk en ondernemers die nadelen zien voor hun onderneming. De bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht is verontwaardigd over hoe de gemeente omgaat met deze bezwaarschriften en noemt het ‘knullig’: De bewonersvereniging heeft een kopie van de 21 ingediende bezwaarschriften toegezonden gekregen. Volgens de bewonersvereniging gaat de gemeente daardoor onzorgvuldig om met de privacy van de indieners van de bezwaarschriften.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »