Koninklijke Onderscheiding voor de heer T.A. Barendrecht

BARENDRECHT  – Afgelopen zondag (4 oktober) is Theo Albert Barendrecht benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Van Belzen. Dit gebeurde tijdens de viering van het 65-jarig bestaan van de vereniging voor Interkerkelijke Jeugd Evangelisatie (I.J.E.) Rotterdam. De heer Barendrecht is sinds 1980 actief als vrijwilliger voor de kerk en verschillende verenigingen. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten heeft dit geleid tot een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Morgensterkerk

In de periode 1980 tot 2008 was de heer Barendrecht actief binnen de Morgensterkerk. Hij was onder andere jeugdouderling, organiseerde verschillende activiteiten en was aanjager van de jaarlijkse Bazaar. In de laatste 4 jaar was hij ouderling-kerkrentmeester. Behalve de geëigende taken heeft hij zich op voortreffelijke wijze ingezet om de Morgensterkerk en de gemeente te behouden. Vanuit zijn muzikale passie organiseerde hij concerten en muzikale kerkdiensten en zorgde hij ervoor dat de kerk een nieuw, groter orgel kreeg.

Jeugdkoor Charlois

De heer Barendrecht was vanaf zijn dertiende jaar actief voor het Jeugdkoor Charlois, onder meer als zanger en drummer. Onder zijn bevlogen voorzitterschap (1983-1991) groeide het koor van 30 naar 70 leden en tilde hij het naar een hoger muzikaal niveau. Verder organiseerde hij benefietactiviteiten, waaronder voor het Aidsfonds, en nam hij de leiding bij concerten en CD- en bandopnamen. In 1991 werd hij assistent-dirigent en van 1993 tot 2000 dirigent. In diezelfde periode was hij muzikaal leider van een combo.

Gospel Office Rotterdam

De stichting Gospel Office Rotterdam is mede-opgericht door de heer Barendrecht. Van 1990 tot 1994 was hij voorzitter en daarna bleef hij nog vele jaren als vaste medewerker aan de stichting verbonden. Als voorzitter organiseerde hij verschillende concerten met internationaal bekende artiesten. Behalve een kundig voorzitter was hij ook een inspirator voor vele vrijwilligers.

Sparkling Voices

Sinds de oprichting van Sparkling Voices in 1991 tot 2009 droeg de heer Barendrecht als slagwerker bij aan het sprankelende karakter van het koor.

Community Gospel Choir

Het Community Gospel Choir  (CGC) ontstond in 1991 uit een initiatief van de heer Barendrecht. Het bood jongvolwassenen de mogelijkheid de christelijke koortraditie na het Jeugdkoor Charlois voort te zetten. Van 1992 tot 1998 was hij voorzitter van de stichting, beheerde hij de financiën, speelde hij drums en zong hij. Hij blonk uit in het leggen van contacten met kerken, andere koren en christelijke organisaties.

I.J.E.

Sinds 2009 is de heer Barendrecht dirigent van het I.J.E.-koor Rotterdam. Dankzij zijn enthousiasme en verbindingskracht is de vereniging I.J.E. weer tot volle bloei gekomen. Juist in een tijd waarin kerk en geloof, zeker voor jongeren, een steeds minder belangrijke rol speelt, is dat bijzonder te noemen. Onder zijn muzikale leiding mogen evenementen zoals de jaarlijkse Dorpskerstzang in Rhoon zich in grote belangstelling verheugen. De heer Barendrecht zet zich in om het koor kwalitatief te verbeteren en de vereniging in Barendrecht en omstreken bekender te maken.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »