Gemeentehuis Barendrecht

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht heeft vanmiddag (Vrijdag 25 september 2015) een verzoek ontvangen van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond om een 72 uurs crisis noodopvang voor vluchtelingen op te zetten in Barendrecht.

De gemeente liet afgelopen woensdag immers weten gereed te zijn voor de opvang, maar gaf ook aan, op basis van informatie van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LLOC), dat hier op korte termijn geen sprake van zou zijn. Dit bleek ineens anders te lopen.

Maandag 28 september

Het verzoek kwam vanmiddag (Vrijdag 25 september 2015) binnen om maandag 28 september de crisisopvang gereed te hebben in Barendrecht. Het college heeft dit verzoek vanmiddag (Vrijdag 25 september 2015) in behandeling genomen: “Om 17:00 uur hebben wij deze aanvraag besproken en geconcludeerd dat wij 2 dagen geleden hebben gecommuniceerd dat de tijdelijk opvang op korte termijn niet aan de orde is. (…) Een opvang op zeer korte termijn acht het college echter richting de inwoners bestuurlijk ongeloofwaardig, gelet op de recente externe communicatie. Om deze reden is besloten aan dit verzoek geen medewerking te verlenen.”

Noodopvang

Het college geeft wel aan “een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van tijdelijke crisisnoodopvang van vluchtelingen.” Het is dus niet uitgesloten dat er op termijn alsnog een crisisopvang zal worden opgezet.

Mocht de gemeente besluiten een crisisopvang in te richten, dan is hier minimaal één werkdag voor nodig. De gemeente liet weten maximaal 100 mensen op te kunnen vangen, dit omdat de gemeente volcontinu (24 uur per dag) alles moet regelen tijdens de duur van de opvang. De locatie staat nog niet vast, dit is afhankelijk van het aantal en het moment. De gemeente zal proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de situatie (bijv. gebruikers van een sporthal): “Bij crisisnoodopvang van 72 uur kiest de gemeente bij een aanvraag een beschikbare locatie uit, net als bij bijvoorbeeld een evacuatie. We zullen daarbij zoveel mogelijk rekening houden met belanghebbenden.

Hulp

Wie nu al hulp wil bieden kan zich melden bij het Rode Kruis. Zodra de gemeente daadwerkelijk een opvang gaat opzetten in Barendrecht zal er vanuit de gemeente een concrete oproep worden gedaan.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »