Plusklas ‘De Raket’ van PCPOBR bestaat binnenkort 5 jaar. Dit zal gevierd worden met een feestmiddag voor alle oud-leerlingen op woensdag 8 oktober in het lokaal van de plusklas, Van Ravesteijndreef 61 in Barendrecht. Als je een periode in De Raket hebt gezeten en je hebt nog geen uitnodiging voor de feestmiddag gekregen, meld je dan nu aan via info_raket [at] pcpobr.nl.

Feestmiddag

De feestmiddag op 8 oktober 2014 is bedoeld voor alle leerlingen die De Raket bezoeken en bezocht hebben. Na een gezamenlijke maaltijd zal er onder leiding van Joris Lutz, acteur, presentator, tekstschrijver en kinderboekenschrijver, een interactieve activiteit zijn, met veel inbreng van de (oud-)leerlingen.

Plusklas De Raket

Deze week is het vijf jaar geleden dat de vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk haar plusklas De Raket startte. Op 8 oktober 2009 werd de plusklas officieel geopend in één van de gebouwen van CBS Het Kompas te Barendrecht. Sindsdien hebben heel wat leerlingen van de 11 basisscholen van de vereniging deze voorziening bezocht.

De Raket ontvangt de leerlingen uit de bovenbouw van de basisscholen wekelijks op donderdagmorgen. Twee speciaal voor de doelgroep opgeleide leerkrachten werken deze ochtend intensief met een groep van 14 kinderen. De donderdagmiddag en de andere dagen van de week gaan de kinderen gewoon naar hun eigen school. Na een half jaar is een Raketperiode afgelopen en wordt bekeken of een kind nog een periode van Raketbezoek nodig heeft.

Vanaf de opening was duidelijk dat De Raket in een grote behoefte voorziet. De hoogbegaafde kinderen die deze plusklas bezocht hebben zijn overwegend zeer positief over hun plusklasperiode. Ook de ouders en de groepsleerkrachten van de basisscholen zijn blij met de uitdaging die hun kinderen geboden is en met de vooruitgang die geboekt is op verschillende gebieden.

Er wordt in De Raket gewerkt aan de eigen leerdoelen van kinderen, die geformuleerd zijn in overleg met de ouders en de leerkracht van de basisschool. Deze groepsleerkracht wordt gedurende de periode dat de leerling De Raket bezoekt door de beide leerkrachten begeleid in de omgang met de hoogbegaafde leerling. Zo heeft de leerling op donderdagmorgen directe ondersteuning op het gebied van hoogbegaafdheid, terwijl ook de andere dagen aan dezelfde ontwikkelingsdoelen gewerkt wordt.

« | »