Dorpskerk Barendrecht

BARENDRECHT – De Dorpskerk van Barendrecht neemt in het weekeinde van 1, 2 en 3 november het vernieuwde kerkorgel in gebruik. Het orgel is ‘live’ te beluisteren. Ook komen er een cd met boekje en een tweetal postzegels uit.

Muziek

De 501-jarige Dorpskerk van Barendrecht is een godshuis waar kerkmuziek in de eredienst een belangrijke plek heeft. Het is ook een gebouw waar geregeld klassieke muziek wordt uitgevoerd. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk werkt dan ook onder het motto ‘Er zit muziek in de Dorpskerk’ aan de toekomst van het gebouw.

Alle festiviteiten rondom het 500-jarig bestaan van het ‘oudste huis van Barendrecht’ stonden dan ook in het teken van dat motto. Het was daarom niet verwonderlijk dat het door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk bijeengebrachte bedrag (meer dan € 125.000!) voor een belangrijk deel besteed zou worden aan een grondige renovatie van het Dorpskerkorgel.

Daarnaast heeft ook het kerkbestuur haar verantwoordelijkheid genomen. De lang gekoesterde wens om de eeuwenoude muren grondig te restaureren werd omgezet in een budget voor een restauratie. Bij de aanbesteding bleek echter dat de restauratie van de muren veel duurder uitviel. Dankzij een echtpaar uit de Dorpskerkgemeente dat een prachtige schenking deed, kon nagenoeg het hele project worden uitgevoerd.

We zijn bijna een halfjaar verder en beide projecten zijn afgerond. Nu kan de Orgelcommissie van de Dorpskerk melden dat de renovatie van het Dorpskerkorgel naar verwachting alle gewenste verbeteringen daadwerkelijk zal opleveren. Nu al kan worden gemeld dat ‘het Dorpskerkorgel zal klinken als nooit te voren’. Kortom er komt nóg meer (en nog betere) muziek in de Dorpskerk.

Feestelijke oplevering

In het weekend van 1, 2 en 3 november viert de Dorpskerkgemeente feest ter gelegenheid van de oplevering van de gerestaureerde Kerk en het gerenoveerde Dorpskerkorgel.

Op vrijdagavond 1 november zullen beide projecten feestelijk worden opgeleverd. Tal van burgerlijke en kerkelijke vertegenwoordigers zijn daarvoor uitgenodigd. De leden van de Protestantse Gemeente in het algemeen, en andere belangstellenden zijn van harte welkom om dat feestje mee te vieren. De avond begint om 19.30 uur en duurt anderhalf uur.

Op zaterdag 2 november worden de professionele kerkmusici en de amateurorganisten van de kerken van de PG Barendrecht in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met het gerenoveerde Dorpskerkorgel. Van 10.00 tot 14.00 uur is de Dorpskerk open en kunnen bezoekers zelf horen hoe het orgel een geheel nieuwe uitstraling heeft gekregen.

Om 16.00 uur wordt de Open dag afgesloten met een concert voor orgel en koperblazers door de jonge organist Adriaan Hoek en een blazersensemble van Codarts.

Op zondag 3 november zal er in een feestelijke eredienst aandacht worden besteed aan de afronding van de restauratie van de kerk en de her-ingebruikname van het Dorpskerkorgel. Deze begint om 10.00 uur. Na afloop van de viering zal er onder het genot van koffie en frisdrank nog even nagepraat kunnen worden over de ‘muziek die er zit en de Dorpskerk en in de Dorpskerkgemeente’.

De verschillende te bezoeken activiteiten zijn terug te vinden in de BarendrechtNU Agenda.

CD en boekje

De Orgelcommissie Dorpskerk heeft het initiatief genomen om ter gelegenheid van de afronding van de renovatie van het Dorpskerkorgel een boekwerkje met een CD te maken onder de titel Dorpskerkorgel 3.0 (drie punt nul).

Het boekje met de CD zal worden uitgegeven door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en zal in beperkte oplage beschikbaar komen voor belangstellenden. De opbrengst komt ten goede aan deze stichting, die de opbrengst zal inzetten voor haar doelstelling: de instandhouding van de Dorpskerk.

In het boekje zal worden ingegaan op de geschiedenis van het orgel, op de noodzaak tot renovatie en op de uitvoering van het gehele project. Daarnaast zal worden ingegaan op het unieke feit dat het gehele project buiten de last van de kerkelijke gemeente, dus extern, is gefinancierd door de vriendenstichting.

Op de CD is het Dorpskerkorgel in haar drie verschijningsvormen te beluisteren: er staat een opname op van het toenmalige Van der Kleij-orgel dat tussen 1912 en 1994 in de kerk stond, verder zijn er opnamen gemaakt van het Vermeulen-orgel vlak voor én vlak ná de renovatie van 2013. Een aantal dezelfde muziekstukken werd gespeeld, zodat de verschillen vergelijkbaar zijn. Tenslotte worden enkele orgelwerken uitgevoerd op het gerenoveerde Dorpskerkorgel in de versie 3.0

Het boekje inclusief CD is vanaf 1 november te koop voor € 17,50 bij de Dorpskerk. Bestellingen via email: postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl

Postzegels

Een ander initiatief van de Orgelcommissie is de verkoop van een tweetal bijzondere postzegels: een officiële postzegel met een afbeelding van de Dorpskerk (ter gelegenheid van de restauratie van de kerk) en een officiële postzegel met een afbeelding van het Dorpskerkorgel (ter gelegenheid van de orgelrenovatie). Beide zegels zullen worden gepresenteerd op 1 november. De postzegels worden per vel van 10 stuks verkocht voor € 10. De netto opbrengst van de postzegels zal ten goede komen aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Bestellingen via email: postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl. Voor meer informatie over de Dorpskerk, het orgel, de cd en de postzegels kan men terecht op dorpskerkbarendrecht.nl.

« | »