Resten van hennepkwekerij gedumpt op parkeerplaats langs Zuider Carnisseweg

BARENDRECHT – “Het tegengaan van ondermijnende activiteiten, zoals drugscriminaliteit, hennepteelt en witwaspraktijken is een actueel thema. We laten het niet gebeuren dat dergelijke activiteiten de samenleving ondermijnen en een veilige leefomgeving in de weg staan“, aldus burgemeester van Belzen (veiligheid).

Afgelopen week werden de resultaten bekendgemaakt van de aanpak van deze vormen van criminaliteit in de gemeente Barendrecht in 2019. Van Belzen: “Ondermijnende criminaliteit is vaak niet direct zichtbaar. Dit geldt eveneens voor de resultaten en de effecten van de inzet. Een succesvolle aanpak vraagt om een lange adem.

Hennep en drugs

In 2019 werden 19 meldingen van mogelijke hennepkwekerijen onderzocht, er werden uiteindelijk 3 hennepkwekerijen aangetroffen in Barendrecht. Het betrof een kwekerij (en aanhouding) aan de Molenleede, met een lokale stroomstoring tot gevolg, een kwekerij in verborgen ruimtes aan de Gebroken Meeldijk (en aanhouding) en op een derde onbekende locatie. Een woning in de wijk Vrijheidsakker werd (tijdelijk) gesloten na het aantreffen van drugs.

De gemeente heeft €56.010 moeten besteden aan het opruimen van illegale drugsdumpingen. “Het ging hierbij om jerrycans met vloeistoffen, om potgrond met hennepresten en om drugslaboratorium-materialen. De gemeente is verantwoordelijk voor het opruimen van de dumpingen van drugsafval“, aldus de burgemeester.

Aan de Zuider Carnisseweg hebben meerdere drugs- en afvaldumpingen plaatsgevonden. Na het instellen van cameratoezicht zijn er geen dumpingen meer op deze locatie geconstateerd.

Controles

Ondermijnende criminaliteit wordt door de gemeente ook aangepakt door controles uit te voeren, zoals bij bijvoorbeeld horecaondernemingen en op bedrijventerreinen. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met de brandweer, politie, DCMR, Stedin, Douane en de NVWA. In samenwerking met de gemeentelijke BOA’s werden er 16 ondernemingen gecontroleerd.

Tijdens vijf controledagen zijn er daarnaast nog 26 bedrijfspanden bezocht, verspreid over de hele gemeente Barendrecht.

De resultaten van de controles waren o.a. niet in orde zijnde vluchtroutes, niet gekeurde blusmiddelen, verlopen vergunningen, een niet werkende brandmeldinstallatie, ontbreken van noodverlichting, milieudelicten (ontbreken van lekbakken) en niet vergunde bouwinstallaties.

Meldingen en vervoer

Bij Meld Misdaad Anoniem werden in 2019 veertien meldingen gedaan in Barendrecht, waaronder meldingen van ondermijnende criminaliteit.

Op het gebied van vervoer hebben de politie en Douane een integrale controledag gehad op bedrijventerrein Dierenstein. Er zijn tijdens de controle 35 vrachtwagens gecontroleerd. In twee gevallen werd een overtreding geconstateerd van de rij- en rusttijdenwet.

2020

Burgemeester van Belzen: “In 2020 staan weer verschillende integrale acties en controles op de planning. Samen met onze partners werken we aan het versterken van de integrale acties en controles. Ook gaan we ons in 2020 richten op het versterken van de samenwerking met ondernemers en maatschappelijke partners om gezamenlijk op te trekken tegen ondermijningen voor een eerlijk en veilig ondernemersklimaat. We richten ons hierbij op de AGF-sector en de vastgoed- en vastgoedverhuursector. Ook gaan we met middelbare scholen in gesprek om jongeren in Barendrecht bewust te maken van de gevaren van ondermijning.

« | »