Aanpassingen aan kruispunten Avenue Carnisse: Drie van de vier fietsoversteken verdwijnen

BARENDRECHT – Op het kruispunt Avenue Carnisse – Zuidersingel – Reling gebeuren regelmatig ongelukken. Het kruispunt ligt in een 30 km/u zone en heeft vrijliggende fietspaden. Alle kruispunten zijn gelijkwaardig dus auto’s en fietsers moeten op de kruispunten voorrang verlenen aan verkeer van rechts.

Auto’s moeten op een aantal plekken voorrang verlenen aan fietsers en auto’s van rechts. Dit zorgt voor onoverzichtelijkheid en onveilige situaties. Het kruispunt wordt daarom aangepast.

Wat gaat er gebeuren?

Drie fietsoversteken over de Avenue Carnisse komen te vervallen. Op de Reling bevinden fietsers zich op de rijbaan, zij kunnen daar gebruik maken van de oversteek voor het autoverkeer. Ter hoogte van de Zuidersingel krijgen de fietsers aan de noordzijde voorrang. Dit geldt ook voor de de fietsoversteken parallel aan de Avenue Carnisse. Het verkeer op de Avenue Carnisse moet dan voorrang verlenen aan de fietsers. De andere kruisingen aan de Avenue Carnisse blijven zoals het nu is.

Planning van de werkzaamheden

Sinds vorige week maandag tot en met vrijdag 9 december 2022 worden de werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden worden op 1 nacht na overdag uitgevoerd. De werkzaamheden ’s nachts vinden plaats op de woensdag 30 november vanaf 20:00 uur tot en met 1 december ca. 05:00 uur. In de weekenden wordt er niet gewerkt. De werkzaamheden zullen enige overlast veroorzaken.

Omleidingen

Het verkeer van de Zuidersingel aan de Oostzijde richting de Avenue Carnisse wordt omgeleid via de rotonde aan de Carnisser Baan. Verkeer van Zuidersingel Westzijde en beide zijden Reling blijven toegankelijk met een bypass. Op deze locaties wordt het verkeer met behulp van verkeersregelaars geregeld.

« | »