Marijkesingel, Barendrecht

BARENDRECHT – In de Oranjewijk wordt de komende weken gewerkt aan de riolering. Het gaat om het vervangen van de riolering in de Marijkesingel en Margrietsingel. De werkzaamheden gaan maandag 5 maart van start aan de Marijkesingel.

De werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid. “Deze werkzaamheden zijn nodig om de afvoer van het rioolwater van de Oranjewijk in de toekomst te garanderen“, aldus de gemeente.

Vervanging riolering Marijkesingel en Margrietsingel (fases M1 t/m M4)

Fase M1: 5 t/m 9 maart

De Marijkesingel is afgesloten tussen de Wilhelminastraat en de Irenestraat. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. De Dr. Schaepmanschool is niet bereikbaar per auto of fiets, maar wel lopend via de trottoirs. Om de doorstroming te bevorderen en onveilige verkeerssituaties bij de school te voorkomen kunnen ouders via de Wilhelminastraat de wijk uitrijden. De Dr. Schaepmanschool informeert de ouders van de leerlingen hierover.

Fase M2: 12 t/m 30 maart

De Marijkesingel is vanaf de Irenestraat tot en met de kruising met de Margrietsingel afgesloten. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Fase M3: 2 t/m 27 april

De afsluiting van fase M2 is ook in deze fase van toepassing. De aannemer past de huidige inrichting van de oostzijde van de Marijkesingel, tussen de Irenestraat en de Margrietsingel, aan. Ten behoeve van de werkzaamheden in deze fase wordt een aantal bomen gekapt.

Fase M4: 30 april t/m 4 mei

Tussen de Irenestraat en de Wilhelminastraat vervangt de aannemer de ‘punaises’ op de kruisingen door verkeersdrempels.

Meer informatie

De werkzaamheden aan de riolering worden uitgevoerd door de firma P. de Visser uit Werkendam. U kunt contact opnemen met opzichter Edmund Uspessij, telefoon 06-25746376 als u vragen heeft over het vervangen van de riolering in de Marijkesingel en Margrietsingel. Voor algemene vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met projectleider Ferry Lissenberg, telefoon 14 0180.

« | »