BARENDRECHT – Het college heeft de meerjarenbegroting voor de periode 2015-2018 sluitend gemaakt. In deze begroting zijn de ambities van het nieuwe college beschreven en financieel onderbouwd.

Er is jaarlijks circa 1 miljoen extra nodig voor de nieuwe plannen. Dat geld is gevonden in diverse bezuinigingen waarvan de impact voor de samenleving minimaal blijft. Dat is een bijzondere prestatie in economisch zware tijden. Het laat zien dat het college op verantwoorde wijze omgaat met spaarzame middelen, terwijl ze de kwaliteit van de samenleving zo veel mogelijk behoudt en waar mogelijk verbetert. In de begroting is ook duidelijk de veranderende rol van de overheid te zien.

Toekomstbestendige begroting

Wethouder Lennart van der Linden van Financiën is duidelijk: “We willen een financieel gezonde gemeente zijn. Als je dus ambities hebt die geld kosten, moet je op zoek naar mogelijkheden om dat te kunnen betalen. Gratis openbaar vervoer voor senioren, de bibliotheek terug verhuizen naar het Kruispunt en twee extra bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) aanstellen, zijn plannen die geld kosten. Dat geld hebben we gevonden in diverse bezuinigingen, waar onze inwoners amper iets van zullen merken. Vrijwel alle bezuinigingsmaatregelen zijn gericht op het verminderen van onze kosten. Zo besparen we op energiekosten van de openbare verlichting, op externe advieskosten en op de kosten van afvalverwerking. Die besparingen wenden we aan voor nieuw beleid. Het resultaat is een doortimmerde begroting. Barendrecht is klaar voor de toekomst.

Rekening nieuw beleid niet naar burgers

Wethouder Van der Linden: “Met deze begroting hebben we voldoende vet op de botten om mogelijke tegenvallers op te kunnen vangen. We hebben een gezonde financiële reserve en zijn in staat om tegenvallers op te vangen. Om deze in te schatten, maken we uitgebreide risicoanalyses. We kijken bijvoorbeeld goed wat de landelijke overheid doet. De algemene uitkering van de rijksoverheid is immers de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Wij moeten in staat zijn om tegenvallers hierin op te vangen, zonder dat we dan direct hard hoeven te bezuinigen. Zo houden we de kosten voor onze inwoners in de hand.

Veranderende rol overheid

De rol van de gemeente verandert, mede door de nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en arbeid waarvoor de gemeente verantwoordelijk wordt per 1 januari 2015. Van der Linden laat over deze verandering weinig onduidelijkheid bestaan: “Deze verschuiving van taken is vanuit het Rijk primair een bezuinigingsoperatie. We moeten als gemeente met minder geld meer doen dan zij voorheen zelf deden. Dat gaat om grote bedragen en daar merken inwoners helaas wel wat van. Bijvoorbeeld wanneer zij minder uren huishoudelijke hulp vergoed krijgen dan voorheen. Wij zijn er echter van overtuigd dat wanneer we als gemeente de zorg dichter bij de bewoners en wijken organiseren, we dat ook écht beter kunnen.” Hij vervolgt: “In Barendrecht zijn we verder van mening dat de veranderende rol van de overheid niet alleen betekent dat we het met minder geld gaan doen: Wij trekken de komende collegeperiode zelfs geld uit voor burgerinitiatieven. We dagen onze inwoners uit om zelf met goede maatschappelijke initiatieven te komen. Dat is onlangs gebeurd met de vraag om een Cruyff court in Carnisselande. Dat voorstel moeten we nog beoordelen, maar het initiatief kwam vanuit de samenleving. Zo’n overheid willen wij zijn: meedoen!

Het goede voorbeeld geven

Als je wil dat er zaken veranderen moet je zelf het goede voorbeeld geven”, stelt Van der Linden. “We willen dat inwoners, partners en bedrijven met voorstellen komen om Barendrecht beter, leuker, veiliger en/of mooier te maken, en dan moeten wij daar als gemeente wel voor open staan. Op het gebied van het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap willen we graag een voorbeeld zijn voor andere werkgevers door deze mensen waar mogelijk in dienst te nemen. Ook bij ons aanbestedingsbeleid wegen we sociaal rendement van de aanbieder mee. Wat doet u nu terug voor de samenleving?

Rol college

Het college gaat zelf ook een duidelijke rol spelen in de veranderende positie. “We gaan de verandering vertalen naar de manier waarop we onze inwoners en partners betrekken en laten meedoen bij gemeentelijk beleid en de uitvoering ervan”, aldus de wethouder Financiën. “Als college gaan we meer de wijken in en gaan we het gesprek aan op plaatsen waar het gebeurt met de mensen die betrokken zijn. We willen zichtbaar en benaderbaar zijn en meedenken om samen Barendrecht sterker te maken.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »