BARENDRECHT  – Gisteravond (Dinsdag 27 mei 2014) heeft de gemeenteraad van Barendrecht de nieuwe wethouders Dirk Vermaat (EVB), Lennart van der Linden (EVB), Jeroen Gebben (VVD) en Ingeborg Monhemius (D66) benoemd tot wethouder voor de komende vier jaar. De benoeming is het resultaat van de coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

De nieuwe coalitie van EVB, VVD en D66 heeft tevens haar coalitieprogramma met de titel: “Een sterk Barendrecht, doe mee!” gepresenteerd.

Nieuwe raadsleden en buitengewone commissieleden

Door de beëdiging van de nieuwe wethouders kwamen er plaatsen vrij in de gemeenteraad. Daarom zijn er drie nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Dit zijn mevrouw A. van Ewijk (EVB), de heer M. van der Welle (VVD) en mevrouw M. Tijssen-Humme (D66).

Daarnaast zijn er drie buitengewone commissieleden geïnstalleerd: mevrouw E. van Lopik-de Jong en de heer A. Kooijman van GroenLinks en de heer E. Mol van de PvdA.

Portefeuilleverdeling

Het nieuwe college van Barendrecht, met daarin wethouders van EVB, VVD en D66, heeft vanochtend (Woensdag 28 mei 2014) in haar eerste overleg de portefeuilleverdeling definitief vastgesteld. Tevens is vastgelegd wie de gemeente vertegenwoordigt in welke bestuurlijke overleggen.

Burgemeester Jan van Belzen

Burgemeester Van Belzen heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: algemeen bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, internationale betrekkingen, kabinetszaken, externe communicatie en toezicht & handhaving.

Wethouder Dirk Vermaat (EVB)

Wethouder Vermaat is verantwoordelijk voor: economische zaken, ontwikkeling bedrijventerreinen, burgerparticipatie & maatschappelijke initiatieven, wijkregie, interne communicatie, beheer openbare ruimte, afval & reiniging, wonen en volksgezondheid. Hij is tevens eerste loco-burgemeester.

Tot zijn projecten behoren Centrumontwikkeling, BT-Oost/Nieuw-Reijerwaard, Mainport/Greenport en de oude zwembadlocatie.

Wethouder Jeroen Gebben (VVD)

Onderwijs en –huisvesting, volwasseneducatie, jeugd & jongeren, jeugdzorg, kinderopvang, verkeer & vervoer, vastgoed & accommodaties, rioolbeheer, watermanagement en evenementen vallen onder de verantwoordelijkheid van wethouder Gebben. Tevens is hij verantwoordelijk voor de projecten LOC, Jongerencentrum, programma Samenwerking Onderwijs & Bedrijfsleven en MFA Kruidentuin.

Wethouder Ingeborg Monhemius (D66)

De portefeuille van wethouder Monhemius omvat de volgende zaken: duurzaamheid, milieu, recreatie & vrijetijd, WMO en welzijn, monumentenzorg en ruimtelijke ontwikkeling. Tevens heeft ze de projecten Zuidpolder en Vrouwenpolder/Lagewei onder haar hoede.

Wethouder Lennart van der Linden (EVB)

Financiën, belastingen en subsidies zijn ondergebracht bij wethouder Van der Linden, evenals grondbedrijf en –exploitaties, nutsbedrijven, BAR organisatie en dienstverlening, sociale zaken en sport.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »