EVB met absolute meerderheid: Coalitie met tenminste één andere fractie en inbreng van 'niet-EVB'-wethouder

BARENDRECHT – [Livestream] Vanmiddag (Vrijdag 18 maart 2022) om 17:00 uur vindt een duidingsdebat plaats in het gemeentehuis van Barendrecht. De politieke partijen gaan dan het gesprek aan om de verkiezingsuitslag te duiden en de volgende stappen te bespreken. Een livestream is vanaf 17:00 uur onderaan deze pagina te bekijken.

Voorafgaand aan dit debat heeft verkiezingswinnaar Echt voor Barendrecht de andere partijen vandaag (Vrijdag 18 maart 2022) gemeld hoe ze willen samenwerken. De partij is op zoek naar tenminste één andere partij om mee samen te werken en vraagt deze partij ook of ze bereid zijn hier een wethouder bij te leveren. In dat geval zouden er 3 wethouders namens EVB en 1 wethouder namens een andere partij in het college komen.

Zie ook: Voorlopig uitslag GR22: Absolute meerderheid (20 zetels) voor ‘Echt voor Barendrecht’

Duidingsdebat

EVB-Lijsttrekker Lennart van der Linden in een brief aan de andere gekozen partijen in de gemeenteraad van Barendrecht: “Onze kandidaat gemeenteraadsfractie is donderdagavond 17 maart 2022 voor het eerst bijeen gekomen om onze inzet hiertoe te bespreken. Hoewel wij 20 zetels hebben behaald en daarmee direct een ruime absolute meerderheid in de gemeenteraad vertegenwoordigen, willen wij dat met een ieder van u, ongeacht het zetelaantal, serieus wordt gesproken hoe Barendrecht volgens de komende jaren dient te worden bestuurd. En welke onderwerpen daarbij belangrijk zijn.

De volgende uitgangspunten en vragen heeft EVB ingediend bij de politieke partijen:


Onze uitgangspunten zijn hierbij als volgt:

  1. Het verkiezingsprogramma 2022-2026 van Echt voor Barendrecht (wat) is kader stellend. Wel dient op onderdelen verdere uitwerking en een adequate uitvoeringstoets plaats te vinden (hoe);
  2. Wij staan open voor aanvullende inbreng. Zowel op onderwerpen die niet in ons verkiezingsprogramma staan, als aanvullingen binnen ons programma zo lang deze niet met dat programma strijdig zijn;
  3. Wij zouden graag een coalitie vormen met tenminste één andere fractie;
  4. De invulling van een college van B&W is in lijn met de verkiezingsuitslag;
  5. Er wordt zoveel mogelijk tempo gemaakt, want er is veel werk aan de winkel.

Vanuit deze uitgangspunten hebben wij een aantal vragen voor u vanmiddag:

  1. Bent u bereid het verkiezingsprogramma 2022-2026 van Echt voor Barendrecht, aangevuld met uw eigen inbreng, als programma te omarmen voor de raadsperiode 2022-2026?
  2. Bent u bereid om uw verantwoordelijkheid te nemen om dit programma uit te voeren en een kandidaat te leveren voor deelname aan een college van B&W?
  3. Wat voor college van B&W dient er volgens u in Barendrecht te worden gevormd, gegeven de verkiezingsuitslag?

Livestream

Vanaf ongeveer 16:55 uur is de livestream online (live updates teruglezen):

Foto: EVB-Lijsttrekker Lennart van der Linden aan het woord tijdens een verkiezingsdebat met de andere lijsttrekkersBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »