€9.000 voor sloop van opgeknapt clubhuis van 'De Plek' op sportpark de Bongerd

BARENDRECHT – De gemeente is vandaag (Dinsdag 1 oktober 2019) begonnen met de sloop van het voormalige clubhuis van Fietscrossclub Barendrecht op Sportpark de Bongerd. De werkzaamheden voor de sloop zullen zo’n 2 weken in beslag nemen. Vorig jaar voorzag de gemeente een groep vrijwilligers nog van budget om het clubhuis op te knappen, maar besloot later om het pand toch te slopen.

Verantwoordelijk wethouder Schaap doet nog geen uitspraak over de nieuwe invulling van het terrein, maar hint op een subsidie van de provincie voor de mogelijke aanleg van een ‘Tiny Forest’ (klein bosgebied) en/of natuurspeelplaats: “Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan, waar buurtbewoners de Nederlandse natuur ontdekken“, zo omschrijft het Instituut voor Natuureducatie het kleine bosgebied.

Sloop

De slechte staat van het gebouw is voor de gemeente reden geweest om deze te slopen: “Het college heeft zich geheroriënteerd op de functie van het voormalig clubhuis. Echter door de slechte bouwtechnische staat is het niet verantwoord het voormalig clubhuis te gebruiken. Het college heroriënteert zich daarom nu op het gebruik van de locatie, binnen de visie op de Bongerd. Hierin betrekken wij ook de uitkomsten van de motie Tiny Forest. Medio oktober 2019 verwachten wij hiervan nader bericht van de provincie.“, aldus de wethouder, die tevens aangeeft dat omwonenden zullen worden betrokken bij de verdere ontwikkeling: “In de afgelopen maanden hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse instanties en omwonenden.

Een initiatief van buurtbewoners voor de realisatie van een jeugdhonk zal elders verder worden uitgewerkt: “Vanuit de wijk is een initiatief gekomen voor het realiseren van een jeugdhonk, echter hiervoor zal in samenwerking met het jeugdwerk naar andere mogelijkheden worden gezocht.“, aldus wethouder Schaap.

De plannen met het gebouw waren ruim een jaar geleden nog heel anders, hoewel de natuurspeeltuin toen ook al onderdeel was van het project:Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »