Wethouder Vermaat houdt (voorlopig) Centrumaanpak in zijn portefeuille

BARENDRECHT – Er is, twee dagen voor de installatie van het nieuwe college, een vertrouwensbreuk ontstaan in het huidige college van B&W. De twee EVB wethouders geven aan geen vertrouwen meer te hebben in CDA wethouder Luijendijk.

Wethouders Vermaat en Van der Linden stellen in een brief aan de gemeenteraad: “Directe aanleiding daarvoor is een recent verschenen antwoordbrief aan uw raad van dhr. Luijendijk” Dit betreft een reactie op raadvragen over het ventilatiesysteem van de MFA Vrijheidspoort. Wethouder Vermaat: “In belangrijke mate speelt verder ook mee diens handelen rondom de verkeerssituatie Binnenlandse Baan/ Binnenhof.

Update, zie ook: CDA fractie staat pal achter wethouder Luijendijk: “De brief is een verzameling feitelijke onjuistheden”

Informatie achtergehouden?

In de betreffende brief beantwoordt wethouder Luijendijk vragen over het binnenklimaat van een aantal basisscholen in Barendrecht. Hierin staat informatie over een recent onderzoek, zo stelt wethouder Vermaat: “Dit onderzoek, of tenminste de resultaten daarvan, zijn door de portefeuillehouder niet gemeld c.q. behandeld in het college van B&W Dat terwijl de mogelijke consequenties significant zijn (…) Het achterhouden van dergelijke belangrijke informatie met mogelijk verstrekkende consequenties voor de gemeente Barendrecht, is ernstig“.

De wethouder verwijt Dhr. Luijendijk campagne te hebben gevoerd met o.a. een campagneartikel met de kop “Buitenzwembad? Liever frisse lucht in de scholen“. Dhr Luijendijk zou op dat moment al op de hoogte zijn geweest van de onderzoeksresultaten, zo stelt wethouder Vermaat. Hij geeft aan dat de rest van het college die informatie nog niet had gekregen en ook de gemeenteraad was hier nog niet van op de hoogte gesteld: “Het achterhouden van de uitkomsten van dit onderzoek voor het college van B&W, is bestuurlijk een kwalijke zaak“.

Gemeentehuisplein

Wethouder Vermaat haalt in de brief over de vertrouwensbreuk aan de gemeenteraad ook een andere kwestie aan: Dhr. Luijendijk heeft volgens wethouder Vermaat diverse keren in externe uitingen laten weten niet of nauwelijks betrokken te zijn geweest bij de gekozen verkeersoplossing. Wethouder Vermaat stelt dat het duidelijk is dat de wethouder wel verantwoordelijk is voor verkeersbesluiten.

Vertrouwensbreuk

Vermaat: “Op basis van het ontbreken van collegialiteit, het zich onttrekken aan bestuurlijke verantwoordelijkheid, alsmede het achterhouden van belangrijke informatie voor het college van B&W, hebben ondergetekende (Vermaat, red) en wethouder van der Linden het vertrouwen in wethouder Luijendijk dinsdag 12 juni 2018 opgezegd.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »