Nieuw Barendrechts coalitieakkoord getekend door EVB, CDA en SGP/CU

BARENDRECHT — EVB, CDA en SGP/CU hebben het Coalitieakkoord 2016-2018 ondertekend. Hierin zijn de tien belangrijkste ambities voor de komende bestuursperiode benoemd.

Voorbeelden van ambities die worden genoemd in het akkoord zijn onder andere: geen uitbreiding van de zondagsopenstelling, meer geld voor de ondersteuning van minima (onder andere gericht op het gebruik van openbaar vervoer) en aandacht voor lokale ondernemers. Daarnaast zal ook door deze nieuwe coalitie geen medewerking worden verleend aan het plaatsen van windmolens.

Benoeming tijdens extra raadsvergadering

Er zal een extra raadsvergadering plaatsvinden op dinsdag 29 november 2016, waar de kandidaat-wethouders ter benoeming worden voorgedragen aan de gemeenteraad. Deze raadsvergadering start om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Barendrecht.

Portefeuilleverdeling

De vier kandidaat-wethouders en burgemeester van Belzen hebben tevens de portefeuilles verdeeld:

 • Burgemeester Van Belzen (SGP):
  • Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
  • Openbare orde en veiligheid
  • Intergemeentelijke samenwerking
  • Internationale betrekkingen
  • Kabinetszaken
  • Externe communicatie
  • Evenementen.
 • Wethouder Vermaat (EVB):
  • Meedoen (wijkgericht werken, burger- en overheidsparticipatie)
  • Economische zaken (ontwikkeling bedrijventerreinen)
  • Openbare werken (beheer buitenruimte, afval, watergangen en rioolbeheer)
  • Cultuur, wonen en interne communicatie.
  • Projecten:
   • Centrumaanpak
   • BT Oost/Nieuw Reijerwaard
   • Mainport/Greenport
   • Revitalisering oude dorpskern
   • Toekomst Botterlocatie en Stationstuin.
 • Wethouder Van der Linden (EVB):
  • Financiën (financiën, gemeentebelastingen, nutsbedrijven, subsidies, grondbedrijf en –exploitaties)
  • Aankopen Centrumaanpak & overige transacties (on)roerend goed
  • Vluchtelingen
  • Bedrijfsvoering (BAR-organisatie, dienstverlening, personeel & organisatie, automatisering, informatieveiligheid),
  • Sociale zaken (participatiewet, minima)
  • Sport.
  • Projecten:
   • Windmolens
   • Vrouwenpolder/Lagewei.
 • Wethouder Luijendijk (CDA):
  • Onderwijs (onderwijshuisvesting, onderwijsachterstanden, kinderopvang, volwasseneducatie)
  • Ruimtelijke ontwikkeling (ruimtelijke ordening, vrije tijd en recreatie, monumentenzorg)
  • Vastgoed & accommodaties
  • Verkeer en vervoer.
  • Projecten:
   • Zuidpolder
   • MFA Kruidentuin
   • omgevingswet
   • toekomst NRIJ
   • Samenwerking onderwijs & bedrijfsleven.
 • Wethouder van Wolfswinkel (SGP/CU):
  • Welzijn (WMO, jeugdzorg, volksgezondheid, wijkteams)
  • Jeugd en jongeren
  • Duurzaamheid
  • Milieu
  • Toezicht en handhaving
  • Projecten:
   • Baerne/Trefpunt.

Foto: Gemeente BarendrechtBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »