Gemeentehuis, Barendrecht

BARENDRECHT – [Video] De afgelopen weken hebben de twee informateurs (Lennart van der Linden en Klaas Groenendijk) gesprekken gevoerd met alle fracties in Barendrecht. In de eindconclusie wordt geadviseerd om een college te vormen met de partijen EVB, SGP/CU en CDA (18 zetels). De informateurs hebben de vele coalitie combinaties getoetst op basis van ‘stabiliteit’ (“een college dat tot aan de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen kan functioneren”) en ‘voldoende draagvlak’ (“ten minste 16 zetels in de raad”).

EVB, CDA en SGP/CU zijn allen positief over onderlinge samenwerking in coalitieverband, hoewel EVB andere primaire voorkeurscoalities voor ogen heeft. (…) Wij adviseren dat EVB, CDA en SGP/CU met elkaar om de tafel gaan om te komen tot de opstelling van een coalitieakkoord, de wethouders voor te dragen om een college te vormen en afspraken te maken over de portefeuilleverdeling”, aldus de informateurs in hun rapportage.

Alternatieven

De partijen VVD, PvdA en GroenLinks hadden niet genoeg steun van andere partijen, ze werden echter door andere fracties niet genoemd in de voorkeursvarianten. De optie EVB, D66 en SGP/CU is ook onderzocht: “Zowel CDA als SGP/CU wensen niet afzonderlijk ‘aan te sluiten’ bij de huidige coalitie. (…) Desgevraagd wordt nog eens toegelicht waarom niet. EVB heeft in de ogen van beide partijen een dominante positie in het college, met 2 krachtige wethouders. D66 wordt daarbij ervaren als (te) volgzaam en de samenwerking is hecht.

Daarnaast bleken er onoverbrugbare problemen in de samenwerking tussen D66 en de SGP/CU: “Met name de SGP/CU is echter weinig enthousiast over samenwerking met D66 en heeft daarvoor zowel principiële als inhoudelijke argumenten” SGP/CU was niet tevreden over de ‘bestuurskracht van de huidige (D66) wethouder’ en de partijen hebben sterk afwijkende ideologische uitgangspunten (waarbij oa naar de zondagopenstelling wordt gerefereerd). De informateurs merken op dat “ook EVB op het gebied van de zondagopenstelling een afwijkend ideologisch standpunt” heeft.

Andersom gaf D66 aan dat er herstelwerk nodig is om samen te werken met het CDA: “De partij heeft D66 namelijk tijdens de vorige raadsperiode en net na de verkiezingen in 2014 als onbetrouwbare partij geclassificeerd.

Formateur

Tot slot wordt geadviseerd om een formateur aan te stellen: “Het is aanbevelenswaardig om een formateur te benoemen die op de hoogte is van de belangrijkste inhoudelijke dossiers en de geschilpunten van de diverse partijen.” Lennart van der Linden heeft aangegeven hier niet beschikbaar voor te zijn, hij heeft de ambitie om zijn werkzaamheden als wethouder voort te zetten in het nieuwe college.

Voor en nadelen

De volgende voor- en nadelen zijn benoemd voor de geadviseerde combinatie EVB, SGP/CU en CDA:

  • Voordeel 1 Breed draagvlak (18 zetels);
  • Voordeel 2 Evenwicht in het college;
  • Voordeel 3 Geen breekpunten op inhoud;
  • Voordeel 4 College met 4 wethouders, hetgeen past bij de schaal van de gemeente Barendrecht.
  • Nadeel 1 Beeldvorming: Een zittend wethouder moet, ondanks aantal succesvolle hoofddossiers, aftreden. (D66 wethouder Monhemius)
  • Nadeel 2 Weglekken kennis, ervaring en continuïteit uit college.
  • Nadeel 3 EVB moet een in haar ogen loyale en betrouwbare partner laten vallen. (D66)

Bekijk hier de volledige rapportage van de informateurs (PDF).

 Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek


Video: BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »